Sněmovní tisk 404
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 404/0 dne 11. 7. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2011 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 9. 2011 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 720).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 10. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 404/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2011 na 32. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 254, usnesení č. 956).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 265, dokument 265/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 1. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 1. 2012 a přijal usnesení č. 198, které bylo rozdáno jako tisk 265/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2012 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 503).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 2. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2012.

Zákon vyhlášen 16. 2. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 54/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Rostliny
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: ochrana rostlin, osivo, rozmnožování rostlin, sadba, šlechtění rostlin, zemědělská politika

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)