Stenografický zápis 22. schůze, 2. září 2011


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:30 hod.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


26. Návrh poslanců Jany Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Drastichová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Marta Semelová
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno v 9.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.53 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 315/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Vít Bárta
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec David Rath
Poslanec František Laudát
Poslankyně Marta Semelová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Marta Semelová


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 377/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Votava
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Stanislav Huml
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze přerušena ve 12.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP