Stenografický zápis 16. schůze, 5. května 2011


Zahájení
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Stanislav Polčák


100. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2010

Poslanec Vladimír Koníček


101. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2005 až 2009

Poslanec Vladimír Koníček
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno v 9.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 269/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa
Poslankyně Ivana Weberová


99. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2010 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu a jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů výborům k projednání

Poslanec Pavel Suchánek


106. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 /sněmovní tisk 293/

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslankyně Hana Orgoníková


107. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 /sněmovní tisk 307/

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec František Sivera
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec František Sivera


108. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2010 /sněmovní tisk 273/

Poslankyně Ivana Levá


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jan Smutný
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Petrů


44. Návrh poslanců Marka Šnajdra, Leoše Hegera, Jiřího Štětiny, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony /sněmovní tisk 262/ - prvé čtení

Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec David Rath
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Vít Němeček
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno ve 12.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


93. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


95. Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Jan Vidím


96. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Jan Vidím


97. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky

Poslanec Jan Vidím


111. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno ve 12.43 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


110. Ústní interpelace

Poslanec František Bublan
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec František Bublan
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Látka
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Karel Šidlo
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Karel Šidlo
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Václav Votava
Poslanec Karel Černý
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jan Látka
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Marta Semelová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec František Bublan
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Votava
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Chvojka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Václav Votava
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Václav Votava
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr dopravy ČR Radek Šmerda
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Květa Matušovská
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Marta Semelová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jan Látka
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jan Látka
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Václav Klučka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Václav Klučka
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze přerušena v 18.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP