(9.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče. Jestliže se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, a já vidím, že tomu tak není, končím podrobnou rozpravu.

 

Můžeme hlasovat o návrhu usnesení, které tu přednesl zpravodaj výboru pan poslanec Koníček a který vám byl také rozdán písemně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 112 z přihlášených 141 pro 128, proti 1. Návrh usnesení byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dámy a pánové, nyní bychom měli pokračovat bodem číslo 21. Kvůli drobným technickým problémům vyhlašuji přestávku na deset minut. Sejdeme se tady za deset minut.

 

(Jednání přerušeno v 9.21 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP