Stenografický zápis 48. schůze, 27. října 2005


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Hojda


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Josef Bíža
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Josef Bíža
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Josef Bíža


138. Vládní návrh zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1071/ - prvé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Jozef Kochan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Jiří Karas
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jozef Kochan
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Karas
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Jaromír Talíř


147. Vládní návrh zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) /sněmovní tisk 1114/ - prvé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Milan Bičík


235. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 1068/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Michal Hašek
Poslanec František Beneš


136. Vládní návrh zákona o územně správním členění státu /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Michal Hašek


137. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o územně správním členění státu /sněmovní tisk 1048/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Václav Mencl
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Schůze pokračovala v 14.30)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


225. Ústní interpelace

Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jozef Kochan
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jozef Kochan
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Petr Bratský
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze byla ukončena v 16.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP