(15.20 hodin)
(pokračuje Škromach)

Znovu upozorňuji na to, že 4. listopadu se sejdou na ministerstvu zástupci těchto organizací v rámci společenství EQAL za spolupráce i našich pracovníků, a já si myslím, že už dnes jsme s jejich představiteli, s kterými jednáme, konstatovali, že dochází k výraznému posunu. Chci vás ujistit, že i mým osobním zájmem je, aby např. celý proces administrace byl zjednodušen. Na základě zkušeností, které máme - a chci říci, že s tím začínáme - tak myslím, že i v porovnání s jinými zeměmi nepatří Česká republika k zemím, kde bychom z těch přistupujících deseti patřili k těm posledním. Myslím, že i výsledky auditu Evropské komise v této věci v České republice to prokáží.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je asi vše, co můžeme k této interpelaci teď slyšet. Končím ji. Další interpelace je interpelace Ivana Langera na Františka Bublana. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, snad každý v České republice ví, co to je pět na stole v českých. V každém případě připomínám, že je to případ, kdy si měl bývalý vedoucí kanceláře předsedy vlády Stanislava Grosse, posléze Jiřího Paroubka, člen ústředního výboru České strany sociální demokratické pan Doležel říci o pětimilionový úplatek, který byl zaznamenán na televizní kameru. Takto závažný případ vyžaduje nepochybně vytvoření zvláštního týmu složeného ze skutečně erudovaných, zkušených policistů, kteří svojí předcházející kariérou jsou garancí odbornosti a schopnosti případ vyřešit. Troufám si dokonce říci, že kvalita osob v takovém týmu je důkazem nebo přinejmenším dostatečně vypovídající hodnotou toho, zda se případ chce, nebo nechce vyšetřit. Srovnám-li si postup téhož útvaru, který se zabývá kauzou pět na stole v českých, s jiným případem údajné korupce v případě poslance Kořistky, docházím logicky k závěrům a pochybnostem o tom, zda se případ pana Doležela, případ pět na stole v českých, chce vyřešit. Tehdy na základě tvrzení jednoho člověka byli zatčeni dva lidé. Tehdy na základě tvrzení jednoho člověka byly prověřovány účty soukromých osob včetně ústavních činitelů. Tehdy na základě tvrzení jednoho člověka byly odposlouchávány telefony, a jak jsem předtím říkal, prověřovány účty soukromých lidí včetně ústavních činitelů.

Chci se vás tedy touto cestou zeptat, zda byl pro případ pět na stole v českých vytvořen zvláštní tým, kdo tento tým tvoří, zda ty policisty a policistky, kteří případně tvoří takto existující tým, vy považujete za erudované a dostatečně zkušené a zda jste přesvědčen, že tito lidé, tito policisté, jsou dostatečnou garancí a zárukou toho, že se případ vyšetří, a ne nevyšetří. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, aby se ujal svých pěti minut. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane poslanče, těch několik otázek, co jste mi položil, asi nebudu moci zcela zodpovědět, protože se přiznán k tomu, že úlohou ministra vnitra není sestavovat nějaké zvláštní týmy a znát personální složení těch týmů. To, že by to měl být kvalitní tým, v tom s vámi souhlasím, protože je to kauza, která je mediálně velmi známá a lehce zpolitizovatelná. Já jen zde musím říci jednu věc - že nerozlišuji v policii lidi na ty, kteří jsou kvalitní a méně kvalitní. Policie je kvalitní jako celek, takže spoléhám na to, že ti lidé, kteří mají na starosti tento případ, tu práci odvedou poctivě a kvalitně a výsledek tomu také bude odpovídat.

Nicméně chtěl bych zde aspoň využít této příležitosti a říci, v jakém stadiu to vyšetřování je, aby nebyl nějaký dojem nebo pocit, že se to zametá pod stůl, pod koberec, že se zde nic nekoná. Samozřejmě policie má své vyšetřovací verze jako v každém případě. Jednou z těch verzí je, že se skutečně jednalo o žádost o úplatek nebo že ty materiály byly podvržené, protože se domnívám, že to nenatočila Česká televize, to asi natočil někdo jiný, takže i toto se prověřuje, anebo že je to pokus o vylákání finančních prostředků ze strana pana Doležela, což je také docela možné.

Celá věc je průběžně konzultována se státní zástupkyní Městského státního zastupitelství v Praze a musím říci, že stále ještě, i když bylo vyslechnuto několik svědků nebo účastníků této události, tak státní zástupkyně stále ještě postrádá objektivní stránku trestného činu. Ta došetřování a úkony, které jsou v této věci konány, vedou k tomu, skutečně zjistit tu objektivní stránku. Pět na stůl - ano, už je z toho takový slogan, ale policie se musí dopátrat toho, za co to mělo být, proč to mělo být. Rozumíme, skutečně asi šlo o úplatek nebo šlo o vymožení nebo vylákání nějaké finanční částky. To je důležité pro další směr vyšetřování.

Musím zde také říci, že Městské státní zastupitelství v Praze prostřednictvím Eurojustu navštívila delegace polských prokurátorů z Vrchní prokuratury v Krakově, protože ten případ byl přeložen do Krakova kvůli větší objektivitě nebo kvůli nezaujatosti, a při této návštěvě policie troškou zklamaně odcházela, protože bylo zjištěno, že polská strana příliš mnoho věcí nenabídla. Nabídla asi 70 šanonů různých písemností, které nejsou vůbec zpracovány, většina z nich je v anglickém jazyce, něco je v polském, něco je v českém jazyce, takže bohužel to vyhodnocení věcí, které souvisejí třeba s kauzou Unipetrol, bude trvat poněkud déle, a pravděpodobně, pokud ta kauza údajného úplatku nebo žádosti pana Doležela o úplatek je spojena s kauzou Unipetrol, tak je zapotřebí se dobrat k té kauze jako takové.

Chci říci tolik. Na případu se pracuje, pracuje se velmi intenzivně. Domnívám se, že státní zástupkyně tuto kauzu bere velmi vážně a důsledně, takže se nemusíme obávat toho, že by výsledek byl z nějakých důvodů nějak nivelizován anebo že by kauza nebyla došetřena.

Ještě k tomu srovnání s kauzou pana poslance Kořistky. Ono se to dost dobře srovnat nedá, protože je to přece jen trochu rozdílný... Už mám skončit? (Předsedající: Ještě máte 30 sekund.) …rozdílný případ, nicméně ty úkony, o kterých jste mluvil, policejní úkony, jako je třeba odposlech, prověrka účtů atd., tak za prvé si nejsem jist, zda skutečně v tom prvním případě k tomu došlo, a stejně tak vám nemohu říci, jestli k tomu dochází v tomto případě. Možná že ano, možná že ne. Já to sdělovat nemohu, je to předmětem trestního řízení, takže je těžké toto srovnání hodnotit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, čas je vyčerpán. Prostor má pan poslanec Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, já jsem na rozdíl od vás doopravdy přesvědčen o tom, že kvalita, erudice vyšetřovatelů hodně vypovídá o tom, jestli se daný případ chce vyšetřit, nebo zamést pod stůl. Mě by skutečně zajímal váš názor na to, kdyby se ukázala pravdivou informace, že v čele speciálního týmu stojí osoba, policistka, která má prakticky nulové zkušenosti s vyšetřováním, jejíž praxí je vedení kanceláře ředitele útvaru a působení na oddělení kontroly a stížností bývalé Správy hlavního města Prahy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP