Stenografický zápis 26. schůze, 30. června 2000


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Vojtěch Filip


48. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda vlády Pavel Rychetský
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání bylo přerušeno v 10.14 hodin.)
(Jednání znovu zahájeno v 10.44 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Kühnl


124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Karel Vymětal
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Vymětal


24. Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - druhé čtení

Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Dušan Tešnar
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Dušan Tešnar
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Tom Zajíček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer


11. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Václav Exner


54. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen /sněmovní tisk 653/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Michal Doktor


85. Vládní návrh zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Vlček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Koháček
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Petr Bendl


87. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Libor Ježek


94. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Petra Mareše, Petra Plevy, Miloslava Kučery st. a Zdeňka Klanici na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 595/ - třetí čtení

Poslanec Aleš Rozehnal


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Oslo dne 18. ledna 2000 /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Svatomír Recman


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. srpna 1999 v Panamě /sněmovní tisk 573/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Svatomír Recman


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsaná dne 19. června 1951 v Londýně, Protokol o statusu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaný dne 28. srpna 1952 v Paříži, a Další dodatkový protokol k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statusu jejich ozbrojených sil, otevřený k podpisu dne 19. prosince 1997 v Bruselu /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Jiří Payne


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 144 o trojstranných poradách na podporu provádění mezinárodních pracovních norem, 1976 /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení

Poslankyně Ludmila Müllerová


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, sjednaná v Praze dne 2. února 2000 /sněmovní tisk 565/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání, sjednaná v Praze dne 2. února 2000 /sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. listopadu 1999 v San Salvadoru /sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Václav Nájemník


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. září 1999 v Harare /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Pavel Tollner


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu: 1. Dohoda o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení letového provozu v horním vzdušném prostoru (Central European Air Traffic Services - CEATS) a 2. Zvláštní dohoda týkající se realizace Článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS), podepsané v Bruselu dne 24. září 1997 /sněmovní tisk 623/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jaromír Kohlíček


67. Vládní návrh na přístup České republiky k Dohodě o Mezinárodním energetickém programu /sněmovní tisk 637/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Vojtěch Vymětal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání ukončeno ve 14.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP