(10.50 hodin)

(pokračuje Payne)

To znamená, že navrhuji, abychom se přiklonili k západoevropské tradici.

Čtvrtá a poslední poznámka. Je pravda, že mezinárodně právní normy dnes upravují pouze nepromlčitelnost zločinů proti lidskosti a speciálně se tam jedná o nepromlčitelnost nacionálně socialistických zločinů. To je pravda. Na druhé straně podívejme se na letopočty. Válka skončila v roce 1945 a v roce 1974, to znamená téměř po 30 letech, byla schválena taková mezinárodní norma. Není pravda, že by žádný stát v Evropě neměl trestní ustanovení tohoto typu před přijetím této mezinárodně právní normy, dokonce obráceně, mezinárodně právní norma vycházela z toho, že řada států již měla ve svém právu ustanovení o zákazu propagace nacionálně socialistických myšlenek a na základě toho se potom vytvořila mezinárodní konvence. Mezinárodní právo je vždycky o krok za domácím právem.

A očekávám, že v této věci nastane diskuse na evropském fóru o tom, že by měla také existovat takováto konvence, která by sjednotila trestně právní úpravu vyrovnávání se s komunistickým dědictvím a zločiny komunismu. Ale máme na to ještě 20 let času, abychom takovou normu na evropském fóru prosadili. A já pevně věřím, že takovou normu časem prosadíme.

Děkuji (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi.

Konstatuji, že pan poslanec a ministr Stanislav Gross má náhradní kartu č. 3.

Udílím slovo zpravodaji panu poslanci Stanislavu Křečkovi.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, v obsáhlé debatě padly dva návrhy na zamítnutí tohoto zákona a prosím, abyste o nich dala hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Na návrh z pléna vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona, a to v hlasování pořadové číslo 90, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 63 a 106 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat přeložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Navrhuji, aby tento tisk byl projednán také ve výboru petičním a ve výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 91 a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu ústavně právnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 91 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 151 a jeden byl proti.

 

V hlasování pořadové číslo 92, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu petičnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 92 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 77 a 90 bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 93, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu výboru pro evropskou integraci. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 93 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 175 vyslovilo 69 a 93 bylo proti.

 

Slovo má pan poslanec Miloslav Výborný s procedurální přihláškou.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové. Poté co naším rozhodnutím došlo k tomu, že tento sněmovní tisk byl přikázán pouze ústavně právnímu výboru, navrhuji podle § 91 jednacího řádu Poslanecké sněmovny zkrácení lhůty k projednávání o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O návrhu pana poslance Výborného rozhodneme v hlasování pořadové číslo 94, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí se zkrácením lhůty pro projednání tohoto návrhu o 20 dnů? (Hlasy z pléna: O 30 dnů).

Prohlašuji toto hlasování za zmatečné a budeme hlasovat znovu.

Pan poslanec Výborný mě poněkud uvedl v omyl tím, že neřekl, že navrhovatel souhlasí s delším zkrácením než o 20 dnů, tak zřejmě došlo k chybě. Prosím tedy pana poslance Výborného, aby ještě jednou přednesl svůj návrh.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně. Je tomu tak, že podle § 91 odst. 2 jednacího řádu v novelizovaném znění, tedy ve znění zákona č. 47/2000 Sb., může sněmovna zkrátit lhůtu k projednání až o 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Máte bezesporu pravdu, pane poslanče. Přiznám se, že tato novela nám tady zatím činí trochu problémy.

 

Rozhodneme tedy v hlasování pořadové číslo 95 o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výboru o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 95 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 95 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 vyslovilo 89 a 76 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán ústavně právnímu výboru a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena o 30 dnů.

 

Pan poslanec Kühnl se hlásí k procedurální poznámce.

Prosím o klid!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP