(10.10 hodin)

(pokračuje Špidla)

Dovolte mi, abych za věc, která nepochybně vstoupila do obecného kulturního povědomí, považoval situaci, že společnost se dělí na sociální skupiny a že debatovat o možnosti existence tříd a jejich vztahů není rozhodně zločinem. (Potlesk zleva, bušení do lavic zprava, velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid! Rozprava byla otevřena. Přihlásil se pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, představa, že budeme vykládat § 90 odst. 3 jednacího řádu tak, že nechce-li být někdo spolupodepsán s komunisty na jednom papíru, který by znamenal vyjádření 50 poslanců proti návrhu na zrychlené jednání v prvním čtení, nelze to dělat tou oklikou, že se nechá hlasovat o tom, kdo je proti zkrácenému jednání. To je přece potřeba dát jako v každé slušné společnosti, v každém slušném orgánu, předem.

Předpokládám, že je tady 200 svéprávných lidí a byli tady několikrát vyzváni, takže jestli chtějí, tak se bezesporu mohou připodepsat, ale dělat to tímto způsobem mi připadá jako absurdní precedens, který by mohl ohrozit práci celého tohoto sboru do budoucna v daleko horších případech. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Matulka, potom paní poslankyně Dundáčková.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Názor kolegy Koháčka měl být vyjádřen do dikce jednacího řádu. To je jediný možný komentář k tomu.

Pokud by snad byly pochybnosti o tom, že to, co navrhuje kolega Filip, je správné, uvedu k tomu malou variantu nebo upřesnění. Paní předsedající tady odcitovala jednací řád "vznese-li námitku". Otázka by měla znít - vznášejí snad poslanecké kluby nebo poslanci námitku? Odpověď nemůže sněmovna dát jinak než zvednutím ruky a stisknutím tlačítka. Počet je jasný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně Eva Dundáčková má slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Jen velmi krátce k tomu, že tady navozujeme jakousi premiéru a poprvé hlasujeme podle novely jednacího řádu, která nám umožňuje zrychlené projednávání. To není pravda. My jsme § 90 již jednou použili, a to v případě, když jsme schvalovali -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Třikrát, paní poslankyně!

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Dokonce třikrát. Měla jsem na mysli případ, kdy jsme schvalovali novelu zákona o konkursu a vyrovnání a postupovali jsme přesně tak, jak paní předsedající navrhuje. Prosím, abychom to neprodlužovali a abychom hlasováním vyjádřili, kdo je pro přijetí tohoto návrhu a kdo je proti.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Žádám o půlhodinovou přestávku na jednání klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyhlašuji přestávku do 10.43 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno v 10.14 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP