Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
30. června 2000 v 9.03 hodin

Přítomno: 175 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji čtvrtý jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Michael Kuneš má náhradní kartu č. 10 a pan poslanec Radko Martínek náhradní kartu č.1.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Walter Bartoš, Zdeňka Horníková, Taťána Jirousová, Petr Matějů, Miroslava Němcová, Miroslav Ouzký, Ladislav Skopal, Cyril Svoboda a Vlasta Štěpová - zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku, dále pan poslanec Zdeněk Jičínský - rodinné důvody, Ivan Pilip - zahraniční cesta.

Z vlády to jsou pan ministr Jan Fencl - schůze Senátu, pan ministr Jan Kavan - oficiální návštěva Irska, místopředseda vlády pan Pavel Rychetský - přijetí zahraniční delegace. Současně se dopisem omluvil místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík, který dnes od 9.00 hodin bude v Senátu uvádět návrh zákona o soudních poplatcích a ihned po skončení projednávání tohoto bodu se dostaví na jednání Poslanecké sněmovny.

Paní poslankyně, páni poslanci. Nyní mně, prosím, ve vlastním zájmu věnujte pozornost, vzhledem k tomu, že budu navrhovat program dnešní schůze.

Na dnešek jsme určili body 48, 124, 20 a 11. Dále podle schváleného pořadu projednáme bod 54. Po projednání těchto pěti bodů navrhuji, abychom se věnovali zákonům ve třetím čtení. Konkrétně lze projednat bod 78 - dluhopisy, tisk 532, bod 85 - matriky, tisk 498, bod 87 - silniční daň, tisk 559, bod 88 - zaměstnanost, tisk 563, a bod 94 - tiskový zákon tisk 595. Po projednání těchto bodů bychom se věnovali podle schváleného pořadu schůze bloku mezinárodních smluv v prvním a třetím čtení. Současně z toho důvodu, že pan ministr Pavel Mertlík se omluvil na část dopoledního jednání z důvodu jednání Senátu, navrhuji vzhledem k tomu, že v takto určeném pořadu schůze jsou některé jeho body, abychom do té doby, než se pan ministr Mertlík dostaví do sněmovny, tyto body vynechali a věnovali se jim dále až po jeho příchodu.

Berte prosím tento návrh jako návrh procedurální, o kterém nechám hlasovat.

Pan poslanec Martin Kocourek si pravděpodobně přeje něco sdělit k proceduře. Je tomu tak, pane poslanče? (Souhlas.) Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, chtěl bych poprosit, aby třetí čtení zákona o dluhopisech, bod 78, tisk 532, nebylo projednáváno dnes, protože jak jsem o tom vždycky mluvil, v logice by měl jít vždycky za zákonem o cenných papírech, a zákon o cenných papírech ve třetím čtení dnes projednáván nebude, takže bych poprosil, aby zákon o dluhopisech byl projednáván ve třetím čtení po zákonu o cenných papírech.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane poslanče, akceptuji vaši připomínku. Berte prosím můj návrh bez návrhu zákona o dluhopisech, třetí čtení.

Hlásí se ještě pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní předsedající, mám návrh procedurální, který bych chtěl hlasovat zvlášť. Vzhledem k očekávaným komplikacím v odpoledních hodinách z důvodu další street party v Praze navrhuji skončení dnešního jednání do 14.00 hodin a jednat bez přestávky na oběd.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, o tomto vašem procedurálním návrhu samozřejmě dám hlasovat poté, co se bude hlasovat o mém procedurálním návrhu. Na druhou stranu upozorňuji na to, že je dopředu známa trasa této street party a je myslím poměrně velice snadné se jí vyhnout. (Hluk v sále.)

Prosím o klid.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, nejprve tedy dám hlasovat o svém procedurálním návrhu, který se týká dnešního pořadu schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 88 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 88 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 137 vyslovilo 105 a 7 bylo proti.

 

Nyní budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Vojtěcha Filipa, aby dnešní jednání bylo ukončeno ve 14.00 hodin.

Upozorňuji, že pokud nebude tento návrh přijat, tak vzhledem k tomu, že je velmi pravděpodobné, že budu předsedat schůzi i v její odpolední části, hodlám ukončit dnešní jednání kolem 16.00 hodin.

 

Rozhodneme tedy o procedurálním návrhu pana poslance Vojtěcha Filipa v hlasování pořadové číslo 89, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 146 vyslovilo 92 a 36 bylo proti.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, prosím, nechť si mi nikdo nestěžuje, až budeme zasedat ještě kolem 20. července. (Hluk v sále.)

Prosím o klid. Upozorňuji všechny přítomné, že nebudu pokračovat, dokud se neztiší atmosféra v sále.

Dnešní pořad 26. schůze Poslanecké sněmovny jsme tedy schválili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP