Schválený pořad a stav projednávání 40. schůze

Od 21. 1. 2005 09:00 do 21. 1. 2005 16:00
Aktuální stav k 21. 1. 2005, 15:34


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v Iráku v roce 2005 /sněmovní tisk 861/  (schváleno)  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 2.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 275/9/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 2. 3.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 499/7/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 3. 4.

  Návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy a o změně zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 626/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

 4. 5.

  Návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí a o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 639/3/ - vrácený Senátem  (setrváno)  

 5. 6.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 689/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

Zákony - prvé čtení

 1. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se do konce roku 2007 stanoví výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, poslancům Evropského parlamentu a státním zástupcům, a kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 8.

  Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2005 /sněmovní tisk 791/  (schváleno)  

 2. 9.

  Zpráva vlády o dalším postupu ve věci bývalého Fondu dětí a mládeže   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze