Sněmovní tisk 791
Návrh rozp. Úřadu pro dohled nad druž. zálož. na rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2005

Autor: ÚDDZ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 10. 2004 jako tisk 791/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 10. 2004 (usnesení č. 341). Zpravodajem určen Michal Doktor.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 25. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 791/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 1. 2005 na 40. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1452).Hesla věcného rejstříku: Družstva, Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, družstevní banka, návrh rozpočtu, správní kontrolaISP (příhlásit)