Sněmovní tisk 275
V. n. z. o České televizi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 11. 2004.
  Návrh zákona 14. 12. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 2004 poslancům jako tisk 275/9.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 2004 poslancům jako tisk 275/10.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2005 na 40. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 9, usnesení č. 1446).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 2. 2005.

Zákon vyhlášen 23. 2. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 82/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Televize

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: frekvenční pásmo, kontrolní moc, správní kontrola, televize, veřejná instituce, veřejná služba

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)