Sněmovní tisk 499
Novela z. o právu autorském

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Hovorka Ludvík a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 499/0 dne 6. 11. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 11. 2003. Vláda zaslala stanovisko 4. 12. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 12. 2003 jako tisk 499/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 1. 2005 poslancům jako tisk 499/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 1. 2005 poslancům jako tisk 499/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2005 na 40. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 10, usnesení č. 1447).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 2. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 2. 2005.

Zákon vyhlášen 23. 2. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 81/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Právo autorské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální dokument, audiovizuální politika, autorské právo, duševní vlastnictví, komunikační sazby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)