Sněmovní tisk 626
V.n.z. o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 626/0 dne 5. 4. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2004 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Petr Zgarba a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1123).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 626/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 626/2, který byl rozeslán 29. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 45, usnesení č. 1331).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 11. 2004.
  Návrh zákona 14. 12. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 2004 poslancům jako tisk 626/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 2004 poslancům jako tisk 626/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2005 na 40. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 11, usnesení č. 1448).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2005.

Zákon vyhlášen 28. 2. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 94/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, veřejný majetek, zemědělská politika, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)