Sněmovní tisk 689
Novela z. o poštovních službách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr informatiky.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 689/0 dne 4. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1158).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 110 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 689/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 689/2, který byl rozeslán 5. 11. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 67, usnesení č. 1384).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 12. 2004.
  Návrh zákona 6. 1. 2005 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 1. 2005 poslancům jako tisk 689/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 1. 2005 poslancům jako tisk 689/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 1. 2005 na 40. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 14, usnesení č. 1450).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 2. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 2. 2005.

Zákon vyhlášen 28. 2. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 95/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poštovní služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: patentová licence, poskytování služeb, poštovní služba, přibližování legislativy, služba ve veřejném zájmu, spoje

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)