Schválený pořad a stav projednávání 36. schůze

Od 31. 10. 1995 14:00 do 3. 11. 1995 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 34. schůze   

 2. 1.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny   

 3. 2.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny   

 4. 3.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna" a případně obdobnými akcemi   

Zákony -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb. a mění a doplňuje zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech /sněmovní tisk 1650, 1962/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 4.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert", "Zásah" a "Vlna" a případně obdobnými akcemi   

Zákony -

 1. 5.

  Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), /sněmovní tisk 1591, 1806/ -   

 2. 5.

  Návrh poslanců Jana Bláhy, Josefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů /sněmovní tisky 297, 297 A/ -   

 3. 6.

  Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o opatřeních na ochranu veřejného zájmu /sněmovní tisk 1386/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 6.

  Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o pověření orgánu Poslanecké sněmovny stanovit podrobnosti k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1651 a 1805/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 7.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

Zákony -

 1. 8.

  Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) /sněmovní tisky 1665 a 1804/ -   

 2. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu /sněmovní tisk 1504/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996" /sněmovní tisk 1889/  

 2. 9.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů   

Zákony -

 1. 10.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1620/ -   

 2. 10.

  Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), /sněmovní tisk 1665, 1804/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 11.

  Ústní interpelace poslanců na členy vlády   

Zákony -

 1. 11.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb. /sněmovní tisk 1852/ -   

 2. 12.

  Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky /sněmovní tisky 1049 a 1922/ -   

 3. 12.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1620/ -   (Návrh vzat zpět (v dBase není)  

 4. 13.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1852/ -   

 5. 13.

  Návrh poslanců Jiřího Vačkáře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 218/1994 Sb. /sněmovní tisky 1782 a 1926/ -   

 6. 14.

  Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1821/ -   

 7. 14.

  Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, uvedeného ve sněmovním /sněmovní tisk 1049/ -   (Návrh vzat zpět (v dBase není)  

Zákony - prvé čtení

 1. 15.

  Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu /sněmovní tisk 1900/ - prvé čtení  

 2. 16.

  Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1895/ - prvé čtení  

Zákony -

 1. 16.

  Návrh poslanců Stanislava Grosse a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisky 1874 a 1954/ -   

 2. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb. /sněmovní tisk 1713/ -   

 3. 17.

  Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o opatřeních na ochranu veřejného zájmu /sněmovní tisk 1385/ -   

 4. 18.

  Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, /sněmovní tisk 297/ -   

 5. 18.

  Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisky 1591 a 1806/ -   

 6. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb. a mění a doplňuje zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech /sněmovní tisk 1650/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 19.

  Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996" /sněmovní tisk 1889/  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 20.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 1948/ - prvé čtení  (přikázán)  

Smlouvy -

 1. 21.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995 /sněmovní tisk 1902/ -   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 21.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 1949/ - prvé čtení  

Smlouvy -

 1. 22.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994 /sněmovní tisk 1903/ -   

Smlouvy - druhé čtení

 1. 22.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne 13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna:
  1. Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 6. července 1970,
  2. Protokolem o změnách dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 21. listopadu 1978 a
  3. Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981, včetně jeho příloh /sněmovní tisk 1939/ - druhé čtení  (souhlas)
    

Zákony - prvé čtení

 1. 23.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - prvé čtení  

Smlouvy -

 1. 23.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 1948/ -   

 2. 24.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 1949/ -   

Zákony - prvé čtení

 1. 24.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1931/ - prvé čtení  

Smlouvy -

 1. 25.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995 /sněmovní tisk 1933/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 25.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy   

Smlouvy -

 1. 26.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 /sněmovní tisk 1938/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 26.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na odvolání člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky   

Zákony -

 1. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1947/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 27.

  Návrh volební komise na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky   

Zákony -

 1. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1931/ -   

 2. 28.

  Návrh poslanců Hany Lagové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1853/ -   

 3. 29.

  Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 1932/ -   

 4. 29.

  Návrh poslanců Stanislava Grosse a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, /sněmovní tisk 1874, 1954/ -   

 5. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb. /sněmovní tisk 1713/ -   

 6. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1952/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 31.

  Návrh na změnu schváleného pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny   

Zákony -

 1. 31.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1953/ -   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 32.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995 /sněmovní tisk 1902/ - prvé čtení  

Zákony -

 1. 32.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb. /sněmovní tisk 1935/ -   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 33.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994 /sněmovní tisk 1903/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony -

 1. 34.

  Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1894/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 34.

  Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1994 /sněmovní tisk 1850/  

Zákony -

 1. 35.

  Návrh poslance Emila Jaroše na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., a zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních /sněmovní tisk 1896/ -   

Smlouvy - prvé čtení

 1. 35.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995 /sněmovní tisk 1933/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony -

 1. 36.

  Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu /sněmovní tisk 1900)/ -   

Zákony - prvé čtení

 1. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1947/ - prvé čtení  (přikázán)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 37.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu /sněmovní tisk 1906/ - druhé čtení  (souhlas)  

Zákony -

 1. 37.

  Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1895/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 38.

  Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1994 /sněmovní tisk 1950/  

Zákony -

 1. 38.

  Návrh poslanců Jana Kryčera a dalších na vydání zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran a politických hnutí před volbami do Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1904/ -   

 2. 39.

  Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 1912/ -   

 3. 40.

  Návrh poslanců Jiřího Drápely a Jaroslava Sýkory na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice /sněmovní tisk 1915/ -   

 4. 41.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ -   

Smlouvy -

 1. 42.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu /sněmovní tisk 1906/ -   

 2. 43.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne 13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna: 1. Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným v Bruselu dne 6. července 1970, 2. Protokolem o změnách dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu -EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným v Bruselu dne 21. listopadu 1978 a 3. Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981, včetně jeho příloh /sněmovní tisk 1939/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 44.

  Informace rozpočtového výboru o výsledku projednání zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1995   

 2. 45.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1995 /sněmovní tisk 1945/  

 3. 46.

  Informace vlády České republiky o způsobu využití rozpočtového přebytku za I. pololetí 1995   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze