Sněmovní tisk 1782
Novela zák. o převodu vlastnictví státu k některým věcem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Poslanecký návrh zákona předložen 1995-05-11 sněmovně.
  Zástupce navrhovatele: Vačkář Jiří.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1782.
  Návrh zákona 5.06.1995 zaslán vládě k zaujetí stanoviska.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 1.06.1995 usnesení č. 544 rozdané jako tisk 1787. Určil garančním výborem Hospodářský výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1926.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 20.06.1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 694).
     Návrh zákona projednán.

     Hesla věcného rejstříku: KulturaISP (příhlásit)