Sněmovní tisk 1939
Mezinár. úmluva o spolupráci při bezpečnosti let. provozu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 9. 1995.
Zástupce navrhovatele: Vladimír Budinský.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1939/0 dne 28. 9. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 28. 9. 1995. Určil zpravodaje: Ladislav Blažek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 10. 1995 na 35. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 777).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 1939/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 2. 11. 1995 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 796).


 • SENÁT
 • Senát mezinárodní smlouvu schválil .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 12. 11. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 56 pod číslem 130/2004 Sb. m. s.ISP (příhlásit)