Sněmovní tisk 1895
Zákon - novela zákona č. 94/1963 Sb., o rodině

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 1995.
Zástupce navrhovatele: Štambera Dalibor.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1895/0 dne 14. 8. 1995.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 8. 1995. Vláda zaslala stanovisko 14. 9. 1995. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 9. 1995 jako tisk 1895/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 9. 1995. Určil zpravodaje: JUDr. Anna Röschová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona vzat zpět 5. 12. 1995.Hesla věcného rejstříku: Rodina, ZaměstnanciISP (příhlásit)