Sněmovní tisk 1947
Zákon - novela z.o barvení a značkování paliv a maziv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 10. 1995.
Zástupce navrhovatele: Vladimír Dlouhý.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1947/0 dne 9. 10. 1995.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 10. 1995. Určil zpravodaje: Ing. Josef Holub a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 1995 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 810).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 1947/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 2. 1996 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 2. 1996 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1947/4, který byl rozeslán 29. 2. 1996 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 3. 1996 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1003).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 26. 4. 1996 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 95/1996 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Paliva a maziva, Zákon živnostenský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výrobaISP (příhlásit)