Ústavně právní výbor

O výboru

Ústavně právní výbor projednává převážně zákony, k nimž má zákonodárnou iniciativu za vládu Ministerstvo spravedlnosti. Ministr je vždy zván na projednání zákona do výboru. Nejvýznamnější zákonodárnou oblastí je projednávání ústavních zákonů. Dále se výbor zabývá revizemi občanského práva, trestního práva hmotného i procesního. Výbor projednal a připravil pro jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu nový trestní zákoník. Další oblastí jsou úpravy obchodního práva a institucionální zajištění soudnictví a veřejné žaloby a zákony týkající se exekucí. Soustavně se zabývá problematikou zlepšení podmínek i fungování justice. V rámci rozpočtové činnosti projednává návrhy rozpočtu a státního závěrečného účtu kapitol Ministerstva spravedlnosti, Ústavního soudu a Ústavu pro studium totalitních režimů.

Vše o výboru

Aktuálně

17. schůze FP

Finanční podvýbor - 6. září 2017, viz pozvánka.

16. schůze FP

Finanční podvýbor - 29. června 2017, viz pozvánka.

Právní problematika hromadných žalob

Seminář, 16. června 2017, viz pozvánka

Milost prezidenta republiky

Seminář, 22. června 2017, viz pozvánka

dalšíISP (příhlásit)