Sněmovní tisk 411
Vl.n.z. trestní zákoník - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 411/0 dne 25. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Polanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 693).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 411/2, který byl rozeslán 4. 11. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 11. 2008 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 949).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 12. 2008.
  Zákon Senátem schválen 8. 1. 2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 1. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2009.

Zákon vyhlášen 9. 2. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 12 pod číslem 41/2009 Sb.Související tisk: 410 (Vl.n.z. trestní zákoník).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Řád trestní, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: trestní právo, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (104)ISP (příhlásit)