Sněmovní tisk 410
Vl.n.z. trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 410/0 dne 25. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Polanský a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 692).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 10. 2008 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 410/3, který byl rozeslán 4. 11. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 11. 2008 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 39, usnesení č. 948).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 12. 12. 2008.
  Zákon Senátem schválen 8. 1. 2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 1. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 1. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 1. 2009.

Zákon vyhlášen 9. 2. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 40/2009 Sb.Související tisk: 411 (Vl.n.z. trestní zákoník - související).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: trestní odpovědnost, trestní právo, trestní zákoník, trestný čin

Navržené změny předpisů (26):

CitaceZměnaPředpisOd
165/1950rušíZákon na ochranu míru410/0
140/1961rušíTrestní zákon410/0
120/1962rušíZákon o boji proti alkoholismu410/0
53/1963rušíZákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.410/0
56/1965rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.410/0
148/1969rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.410/0
45/1973rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon410/0
175/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon410/0
545/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon410/0
557/1991rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon410/0
72/1997rušíNařízení vlády, kterým se stanoví co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona410/0
253/1997rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0
92/1998rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0
10/1999rušíNařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy410/0
96/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0
114/1999rušíNařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce410/0
327/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0
405/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0
139/2001rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0
134/2002rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0
482/2002rušíZákon o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona410/0
91/2004rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0
692/2004rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0
320/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0
343/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0
271/2007rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů410/0


ISP (příhlásit)