Sněmovní tisk 276
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 276/0 dne 30. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 461/14, PID KORN9JQGMXPF.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Mgr. Martina Berdychová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 29. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 486).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 8. 7. 2015 na 29. schůzi určen Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (usnesení č. 815).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 276/4, který byl rozeslán 9. 7. 2015 v 13:49.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 9. 2015 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 867).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 9. 2015.
  Návrh zákona 23. 10. 2015 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 10. 2015 poslancům jako tisk 276/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 10. 2015 poslancům jako tisk 276/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 21, usnesení č. 961).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 11. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 14. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 341/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2608Pavel Ploc08069-10693.doc (29 KB) / PDF (0 KB) 7. 7. 2015 v 15:50:30
2618Jana Fischerová08079-10716.odt (23 KB) / PDF (36 KB, 2 strany) 8. 7. 2015 v 13:35:02


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Obchod a služby, Podnikání, Zákon živnostenský, Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, konkurz, ochrana spotřebitele, organizovaná cesta, živnost

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů276/0


ISP (příhlásit)