Stenografický zápis 63. schůze, 27. října 2020Zahájení

(Schůze zahájena v 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


1. Vládní návrh na vyslovení souhlasu s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a/nebo Evropské unie za účelem zvládání pandemie onemocnění COVID-19 /sněmovní tisk 1063/

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Tomáš Martínek
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Helena Válková
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Marian Bojko
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Daniel Pawlas
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ivo Vondrák
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radim Fiala
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno od 15.14 do 15.17 hodin. Předsedající prodloužil pauzu do 15.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.20 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze skončila v 15.35 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP