Stenografický zápis 30. schůze, 28. května 2019Zahájení

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Kalousek


236. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k odsouzení politicky motivovaného násilí

Místopředseda PSP Tomio Okamura


38. Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení

Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Jan Kubík
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Martin Kupka
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Marek Benda


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 448/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Martin Kupka
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Václav Klaus


41. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 317/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Beitl
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Jiří Bláha
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 16.50 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.05 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zbyněk Stanjura


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 453/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Dominik Feri


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec František Vácha
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Rais
Poslanec Pavel Bělobrádek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová


45. Návrh poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení

Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Marek Benda
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Ivan Bartoš
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jakub Michálek


46. Návrh poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové, Kamala Farhana, Rostislava Vyzuly, Davida Kasala, Jaroslava Dvořáka, Petra Pávka a Jiřího Ventruby na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Julius Špičák
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP