(18.20 hodin)

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, je to jedno z možných řešení, co tady pan poslanec představil, cestou teritoriality, ale my jsme k tomu nedali souhlasné stanovisko, mohu říct za Ministerstvo spravedlnosti, protože nám vadí, že by to způsobilo výrazné navýšení administrativní zátěže soudů, a to v důsledku povinností, které návrh soudům ukládá. Připravili jsme vlastní návrh, který v současné době je na principu "jeden exekutor - jeden dlužník", a v současné době se zapracovávají připomínky v rámci Legislativní rady vlády a bude se co nevidět rozhodovat, v horizontu léta, kdy ten návrh pustíme dál do vlády a do legislativního procesu.

Součástí naší úpravy je koncentrace řízení, takže návrh předpokládá, že bude zavedena koncentrace řízení vedení proti témuž povinnému, měla by probíhat u soudního exekutora, který vede řízení, jež bylo proti povinnému zahájeno jako prvé. Pak je tam v rámci tohoto návrhu povinná záloha. Zakotvuje povinnost zálohy na náklady exekuce a předpokládá se tady i samozřejmě osvobození od placení zálohy v určitých případech. A co je tam důležité, je zastavení bezvýsledné exekuce po třech letech. Směřuje to v podstatě k regulaci počtu exekučních návrhů a vede oprávněné k tomu, aby důsledně zvažovali, zda je pro ně zahájení exekučního řízení ekonomicky výhodné. Zastavení bezvýsledných exekucí by tak mělo vést ke snížení celkového počtu exekucí.

To je asi tak nástin toho, co Ministerstvo spravedlnosti v současné době připravuje. Plédovala bych tedy pro vládní návrh, který připravíme a který tady budete mít do podzimu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. S faktickou poznámkou se nyní přihlásil pan poslanec Bláha. (V sále je hluk.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážené kolegyně, vážení kolegové, využiji toho, že tady máme ministryni, a připomenu jednu zásadní věc, které se dlouho nikdo nevěnuje, a to je administrativní zátěž všech podnikatelů a firem, které jsou prostě s exekucemi úzce spjaty. To znamená, že já celou dobu prosazuji nulovou zátěž pro podnikatele, to znamená, že podnikatel nemůže dělat věci za exekutory a za soudce, to znamená, že částku, která se bude splácet, by měl stanovit soud. Navrhuji pevnou neměnnou částku po celou dobu splácení, tak aby ten dotyčný dlužník věděl: ano, teď jsou mé příjmy takové, mé možnosti jsou takové, takže budu splácet deset tisíc, a aby si ten dotyčný mohl vydělat svou prací navíc, kolik bude chtít. To znamená, že někdo potřebuje třeba sto tisíc a bude pracovat třeba 24 hodin 365 dní v roce, tak si to vydělá, protože jeho schopnosti takové budou. To bychom měli umožnit, protože dneska většina lidí v exekucích utíká do šedé ekonomiky, tím pádem ztrácíme peníze do státního rozpočtu. Takže to je další věc, kterou bych byl rád, kdybychom změnili. Rozhodně cesta přílepků se dlouhodobě ukazuje jako cesta, která nepomáhá k ničemu, a stojím za tím, aby vláda připravila vládní návrh a my jsme ho mohli pak samozřejmě zpřipomínkovat, případně doplnit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan zpravodaj. Normální přihláška do diskuse, ano, rozumím. Takže tu máme dvě faktické poznámky, které mají přednost, pan poslanec Veselý a pan poslanec Hrnčíř, v tomto pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se přiznám, že jsem se původně hlásil proto, že jsem pana poslance Bláhu chtěl pochválit, že konečně má v něčem pravdu. Ano, exekuce jsou obrovská zátěž pro podnikatele. Pane kolego, pod to bych se podepsal. Ale ta druhá část, stanovení pevné částky na celou dobu exekuce, to jste zase prokázal svoji jistou nekompetentnost. Představte si, jak jste říkal vy, že někomu vyměříte exekuci deset tisíc, protože má nějaký příjem, a pak o ten příjem přijde a nebude to schopen splácet, to je přece nesmysl. Takže ten druhý návrh nejde. Zátěž pro podnikatele to je, to máte pravdu, můžeme hledat cesty, ale určitě tou cestou není stanovení jedné pevné částky po celou dobu exekuce. To je prostě nesmysl. Ta částka se musí odvíjet od výše příjmů. A samozřejmě diskuse se spíš směřují tím směrem, jestli nemotivovat dlužníky k tomu, aby měli vyšší příjmy, aby o ten příjem víc a víc nepřicházeli tím, jak se jim příjmy zvyšují, ale určitě ne pevnou částkou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Hrnčíř s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jako spolupředkladatel této novely exekučního řádu bych chtěl jenom připomenout, co je vlastně cílem. Cílem je především snížit náklady na exekuce těm povinným, těm dlužníkům, kteří jsou často v dluhové pasti, a jsou v dluhové pasti většinou proto, že prostě takové továrny na exekuce, takové ty velké exekutorské úřady, které, a troufnu si říct, že mnohdy i díky korupci, řeší spoustu zakázek od těch velkých věřitelů, a samozřejmě ti dlužníci, kteří jsou v dluhových pastech, na to doplácejí. A tomuhle má tato novela exekučního řádu zamezit. Jenom řeknu, že na Slovensku se zavedl podobný systém od 1. dubna 2017, to znamená, že tam funguje dva roky. Debata před tím zavedením byla podobná, samozřejmě že se tomu bránili, protože někomu to zkazí byznys, tomu rozumím, ale cílem je pomoct dlužníkům. A za ty dva roky na Slovensku výrazným způsobem poklesly náklady na exekuce. To je prostě fakt. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bláha, faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Musím reagovat na slova, která tady zazněla o nekompetentnosti. Zaměstnávám 200 lidí a z těch 200 lidí, věřte tomu, že jich je 60 stabilně v exekucích, takže vím, o čem mluvím. Ti lidé normálně běžně nemají zájem si vydělat peníze, protože v okamžiku, kdy si vydělají víc, tak jim víc sebereme. Jednoduchá záležitost. Jestliže vím, kolik mám splácet, a chci opravdu pracovat a chci zabezpečit svoji rodinu, tak si tu práci seženu v jakékoliv době, ať už před listopadem 1989, tak po listopadu 1989, a tak to všichni pracovití, kteří se chtěli dostat ze svých problémů nebo potřebovali více peněz, dělali. Ti lidé, kteří si nechtějí vydělat, nebo nechtějí přiznat, nechtějí splácet víc, tak to jednoduše vyřeší - nechají se zaměstnat za co nejnižší mzdu a zbytek si jdou vydělat do šedé ekonomiky, nebo do té šedé ekonomiky utíkají rovnou. Setkávám se s tím dnes a denně. Požadavky zaměstnanců: chci peníze načerno, dnes a denně. Je to stále víc, čím nejsou lidi na trhu práce, tak stále víc lidí chce peníze načerno. Takže pevná, neměnná částka toto vyřeší, věřte tomu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Benda, připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, navrhuji, abychom vrátili tento návrh navrhovatelům k přepracování, respektive k dopracování. Myslím si, že nemá být projednán, že opravdu máme počkat na vládní novelu.

Jenom k tomu, co tady zaznělo, k té zkušenosti ze Slovenska. Máme možná odlišné zdroje, ale ty zkušenosti nejsou - ty jsou líčeny pozitivně představiteli tamní exekutorské komory, tam jsou líčeny pozitivně, to je pravda. Ostatní zkušenosti od ostatních subjektů, které mám ze Slovenska, jsou spíše takové, že se tam všechno zastavilo a že přestalo docházet k rozhodování. Takže myslím, že bychom měli ty věci vyhodnocovat mnohem komplexněji a neposlouchat jenom to, co nám říká jedna profesní skupina. To vždycky pokládám za velmi nebezpečné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan poslanec Feri. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP