Stenografický zápis 28. schůze, 17. dubna 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 297/ - třetí čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Jan Řehounek


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Karla Maříková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Ondřej Profant
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Stanislav Blaha
Poslanec Josef Kott
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Leo Luzar


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Jana Levová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 12.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala


170. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Pavel Bělobrádek


171. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslankyně Monika Jarošová
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno od 14.31 do 14.35 hodin.)

Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno ve 14.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.50 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Monika Jarošová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


38. Vládní návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Jan Lipavský
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Benda
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Daniel Pawlas
Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Leo Luzar


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Tomio Okamura


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 240/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno od 15.41 do 15.46 hodin.)

Poslanec Vít Rakušan
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Benda


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 410/ - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Pavel Žáček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Lukáš Kolářík
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy /sněmovní tisk 301/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Milan Pour
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Věra Adámková


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Roman Onderka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno od 17.10 do 17.12 hodin.)

Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Lenka Kozlová
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec František Petrtýl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Lenka Kozlová


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - druhé čtení

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Pavel Juříček


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů /sněmovní tisk 300/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Karel Rais
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Volný
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Zbyněk Stanjura


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 332/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Radek Holomčík
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 18.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP