Stenografický zápis 7. schůze, 21. března 2018


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů /sněmovní tisk 46/ - třetí čtení

Poslankyně Miloslava Vostrá


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Helena Válková
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Volný
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Jan Volný
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Chvojka
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno v 11.31 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Jan Bauer


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Radka Maxová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Andrea Babišová


53. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


64. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Poslanec Martin Kolovratník
Ministr kultury ČR Ilja Šmíd
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Monika Jarošová


53. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Místopředseda PSP Petr Fiala


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2


(Jednání přerušeno ve 14.35 do 14.37 hodin.)

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jaroslava Němcová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jiří Dolejš


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 94/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Karel Rais


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner
Poslanec Pavel Pustějovský


36. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 11/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Jiří Mihola


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 52/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Lipavský
Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický
Poslanec Daniel Pawlas
Poslanec Mikuláš Peksa
Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Pavel Bělobrádek
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Lipavský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně /sněmovní tisk 53/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar
Poslanec Karel Krejza


39. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017) /sněmovní tisk 58/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Robert Králíček


40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (3. července 2016, Saint - Denis) /sněmovní tisk 60/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar
Poslanec Jaroslav Bžoch


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé /sněmovní tisk 75/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr zahraničních věcí ČR Martin Stropnický
Poslanec Mikuláš Peksa


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Pavel Plzák


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017 /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jaroslav Holík


44. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 96/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Jaroslav Holík


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Bělobrádek


55. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 /sněmovní tisk 1/

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Kolovratník


56. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2016 /sněmovní tisk 28/

Ministr průmyslu a obchodu ČR Tomáš Hüner
Poslanec Vojtěch Munzar


57. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015 /sněmovní tisk 62/

Poslanec Stanislav Berkovec


58. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 /sněmovní tisk 63/

Poslankyně Barbora Kořanová


59. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016 /sněmovní tisk 64/

Poslanec Martin Kolovratník


61. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 /sněmovní tisk 88/

Poslankyně Helena Válková
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Schůze skončila v 18.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP