Stenografický zápis 56. schůze, 28. dubna 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Robin Böhnisch


232. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - třetí čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Ladislav Okleštěk
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Ladislav Okleštěk
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Josef Uhlík
Poslanec Matěj Fichtner


245. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Klán
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Klán
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslankyně Jana Černochová


174. Návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Zdeněk Syblík
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Václav Votava
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Roman Sklenák


65. Vládní návrh zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1059/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Marek Benda
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Adam Rykala


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku /sněmovní tisk 1060/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Adam Rykala


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. …/2017 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 1023/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček


74. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1071/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Robin Böhnisch


67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1061/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Martin Lank


156. Návrh poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 920/ - prvé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jeroným Tejc


23. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - druhé čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Marie Pěnčíková
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Kott
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Kott
Poslanec Robin Böhnisch
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Schůze skončila ve 13.08 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP