Sněmovní tisk 807
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 807/0 dne 9. 5. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 31. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 5. 2016 jako tisk 807/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 649/16, PID ALBSA9VFDY6H.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 6. 2016 (usnesení č. 288). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1419).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2017 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 807/5, který byl rozeslán 3. 3. 2017 v 9:42.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26., 28. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1656).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 12. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 199/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5981Petr Bendl11442-16136.docx (18 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 2. 3. 2017 v 10:31:33


Deskriptory EUROVOCu: dopravní předpisy, místní orgány státní správy, obec, řidičský průkaz, silniční doprava

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)