Stenografický zápis 49. schůze, 14. září 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Farský


211. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - třetí čtení

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec Lukáš Pleticha
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Radek Vondráček
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Karel Fiedler
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Vlastimil Vozka
Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaroslav Faltýnek

(Jednání přerušeno v 11.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.20 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Jan Bartošek


155. Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 838/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Ivan Adamec


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 821/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Miroslava Strnadlová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Leoš Heger
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Pokorná Jermanová


54. Vládní návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 876/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Marek Benda


55. Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony /sněmovní tisk 899/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Radim Fiala
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Martin Lank
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Martin Lank
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ondřej Benešík
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Lorencová
Poslanec Ondřej Benešík
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Klán
Poslanec Bohuslav Chalupa
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 851/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Fischerová
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Koubek


256. Informace ministra životního prostředí o nařízení vlády, kterým byly stanoveny dopravní stavby, které byly vyjmuty z povinnosti získat novou EIA

Poslanec František Laudát
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec


258. Informace ministra dopravy o postupu a stavu přípravy staveb dopravní infrastruktury, které nezískaly výjimku v platnosti posouzení vlivu na životní prostředí (EIA)

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Ivan Pilný
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Birke
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 19.26 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP