(12.50 hodin)
(pokračuje Opálka)

Co se týká sirotků, samozřejmě jsou to krušné případy, protože vycházíme z toho, že každý rodič by se měl chovat zodpovědně, ale bohužel se zodpovědně nechová. Pokud zemře a nesplní ty limity, tak sirotek nemá nárok na sirotčí důchod. Ty limity jsou navrženy ale dnes už tak mírné, že se ani nejedná o sirotčí důchod, jako spíše o státní sociální podporu, protože tam stačí pojištění jeden rok za deset let v případě věku do 28 let, anebo dva roky v případě dvaceti let u 38letých. Tam samozřejmě s tím souhlasím. Ale možná by bylo lépe přemýšlet, jestli máme zatnout tu sekeru do důchodového pojištění, nebo zvolit v budoucnu systém státní sociální podpory.

Na závěr bych chtěl upozornit, že v důvodové zprávě se na řadě míst hovoří i o rozšíření okruhu osob pro nárok na ošetřovné, a to i o osoby, které nežijí s ošetřovanou osobou v domácnosti, ale v návrhu zákona v paragrafových zněních se tam k tomu nic nepromítlo. Chtěl bych tedy jen říci, že pokud při projednávání vláda tento čtvrtý krok odmítla, tak úředníci zapomněli z té důvodové zprávy zdůvodnění toho kroku vymazat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Dnes od 14.30 do 18.00 hodin z pracovních důvodů, z důvodu konání zastupitelstva města Slaný, se omlouvá pan poslanec Berkovec.

Nyní požádám s faktickou poznámkou pana poslance Janulíka. Prosím.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, mám na předkladatelku, nebo obě dámy takový dotaz, jak bude ten zákon řešit případ, že otec vyčerpá otcovskou dovolenou, ale pak za nějaký čas se prokáže, třeba z jeho popudu, že on vlastně biologickým otcem není. Těchto případů přibývá v podstatě bych řekl geometricky, protože spousta otců si nechává dělat DNA analýzy, protože nesou důkazní břemeno, nechtějí plnit tu vyživovací povinnost, takže prokazují, že nejsou otci. Jestli tedy zákonodárce předjímá tuto poměrně častou a stále častější situaci. Jak se tedy na toho otce bude pohlížet, když vyčerpá tu dovolenou, dostane ty peníze a za půl roku se zjistí, že vlastně vůbec žádným otcem není? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. To je zajímavá otázka.

Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Klučka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Já nebudu pokračovat v problému biologického či nebiologického otce. Zastavím se u problému dobrovolných hasičů. Já chci sdělit kolegům a kolegyním, že ten problém už jsme měli v minulosti vyřešený, už byl v zákoně, fungovalo to. Škoda, že tady není Miroslav Kalousek, protože za jeho ministrování se to dostalo z toho zákona ven. Nejde o velký počet případů, protože taktika zásahu a ochranné pomůcky hasičů jsou na takové úrovni, že docela dobře chrání hasiče před riziky, které se při požáru vyskytnou. Jde ale o ojedinělé případy, které bývají ale často vážnější, než si myslíme.

Velmi prosím, aby se s tím doporučením, které tady dal kolega Opálka, pracovalo, protože tomu hasiči opravdu nepomůže, když to půjde od toho patnáctého dne. Pokud je možnost toto zpracovat, velmi se za to přimlouvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Chci se zeptat, paní poslankyně, hlásíte se s faktickou poznámkou, nebo jste řádně přihlášená? S faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Miroslava Strnadlová: Já si jen dovolím, dámy a pánové, jednu větu na repliku pana Janulíka. Ono je taky možné, že když ten tatínek v tom šestinedělí uvidí to svoje miminko, tak potom už žádné otcovství třeba zjišťovat nebude chtít, protože se do něho zamiluje na první pohled. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Vilímec. Prosím. Omlouvám se, kolegyně a kolegové, ale žádám vás o ztišení.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pan poslanec Janulík poukázal na jeden praktický problém tohoto návrhu. Jsou čtyři minuty do jedné hodiny, takže ty ambice dokončit projednávání v prvním čtení...

Nebudu opakovat, co tady zaznělo. Ten návrh skutečně předpokládá tři změny. První změnou je zavedení nové sociální dávky. Otcovská, nebo otcovská poporodní péče. Nezaznělo tady, že se to netýká pouze těch nově narozených dětí, ale že se to týká i případů převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů. V tomto případě by tedy dítě nemělo v okamžiku převzetí péče být starší sedmi let. To tady nezaznělo. Myslím, že to nezmínila ani paní ministryně. Ta otcovská by měla platit po dobu jednoho týdne, nejvýše tedy těch 70 % denního vyměřovacího základu.

Položme si otázku faktického smyslu této dávky v oblasti nemocenského pojištění. Bylo tady hovořeno o tom, že je potřeba, aby otcové byli více zakomponováni do péče v tom raném stadiu věku dítěte. Budiž. Já jsem přesvědčen, že většina otců, pokud se chce podílet v těch prvních týdnech na péči o dítě, si vezme zákonné volno. O tom jsem přesvědčen. Ono obecně platí, a slýcháváme to tady z mnoha stran, že sociální systém u nás je příliš přebujelý, a teď uděláme novou dávku?

Já to nechci dávat do souvislosti s blížícími se krajskými volbami, to nechci, ale je třeba si také uvědomit, že to bude mít nějaké dopady do státního rozpočtu. Paní zpravodajka tady mluvila zhruba o částce asi 620 milionů. To je v případě, že by tu otcovskou využilo 70 % otců. V důvodové zprávě je také popsáno, kdyby to využilo 90 % otců, tak tam už by to bylo 800 milionů plus ztráta na zdravotním pojištění by byla asi 92 milionů. Když k tomu připočteme administrativní náklady s tím spojené, které jsou v prvním roce zavedení předpokládány ve výši 40,5 milionu na těch 30 milionů, a znamená to také navýšení počtu zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení, tak se budeme blížit pomalu k jedné miliardě. V situaci, kdy se ekonomika dostane do jiného ekonomického cyklu, než je v současné době, a ona se dostane, ať bude vláda taková, nebo onaká, tak ta miliarda může výrazně zatěžovat státní rozpočet.

Nevím tedy, jestli paní ministryně dnes při tom jednání s panem ministrem Babišem byla úspěšná do té míry, že ta částka na to otcovské je zahrnuta do návrhu státního rozpočtu na příští rok 2017. Na to bych se chtěl zeptat paní ministryně.

Pokud se týká změkčování podmínek nároku na sirotčí důchod, tady budu - a je to většinou vzácné - souhlasit s panem poslancem Opálkou, protože je otázka, jestli to změkčování má jít do té podoby, jak je navrženo, a vlastně žádnou vazbu, téměř žádnou vazbu na důchodové pojištění, nemá. Téměř žádnou vazbu. Koneckonců tohoto názoru je i Česká správa sociálního zabezpečení i Ministerstvo financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP