(13.00 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Pokud se týká poslední věci, hasičů, jedná se samozřejmě o placení ne dobrovolných hasičů jako takových, ale pouze těch jednotek dobrovolných hasičů, pokud vyjedou na základě rozhodnutí operačního důstojníka hasičského záchranného sboru a při likvidaci havárie nebo požáru apod. se jim stane nějaká zdravotní újma a budou uznáni v rámci nemocenského. Takže tady myslím, že je namístě podpořit těch 100 %. Ale těch případů, kdy paní ministryně mluvila o tom, jak je to důležité, těch případů je asi deset ročně, takže částka, která by měla zatížit státní rozpočet, je 27 tisíc, aspoň tak je to tam popsáno. Ano, souhlasím s tím, nebo souhlasíme s tím, aby to tak bylo uzákoněno, ale ten dopad je maximálně v několika případech ročně.

Děkuji za pozornost. Jinak počítám, že bude probíhat debata na půdě výboru pro sociální politiku a že možná tento vládní návrh ještě bude opatřen nějakými dalšími pozměňovacími návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Hnyková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Chtěla bych za Úsvit - Národní koalice podpořit tuto novelu zákona. Sama jsem doma v minulých měsících zažila, jaké to bylo, když syn zůstal se svou ženou po porodu, protože z porodnice pouštějí ty ženy po třech až čtyřech dnech, a není to jednoduché, když se potom žena má postarat o dítě a o domácnost. Myslím si, že to je zvýhodnění rodin, které se o děti starat chtějí, a já si myslím, že takové rodiny bychom podpořit měli. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak, paní poslankyně, já také děkuji. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Heger. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych na margo poznámky paní kolegyně, která byla mojí předřečnicí, rád řekl, že TOP 09 a já sám podporujeme velmi intenzivně, aby se situace rodin zlepšila a aby se lépe staraly rodiny o své děti. Já osobně ovšem tento návrh nemohu podpořit, protože se domnívám, že v rámci péče o děti je takového prostoru, kde by těm dětem, zejména z chudších rodin, bylo potřeba pomoci, ať je to např. v dopravě do školy, nebo ať je to v nějakém kompenzování stravy ve škole apod., nebo v sociálních dávkách, že plošně šířené dávky ve stylu otcovské dovolené jsou opravdu zčásti vyhazováním peněz, které by ty slabší rodiny potřebovaly. V normálně situované rodině se slušným tatínkem si tatínek ze své dovolené zcela určitě udělá čas na to, aby s matkou mohl pár dní zůstat, pokud to ona nebo jejich dítě potřebují, a není potřeba to rozdávat plošně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, paní zpravodajka a navrhovatelka. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 190. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 126, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh k přikázání jiným výborům k projednání? Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že návrh nepadl, končím projednávání tohoto bodu, přerušuji jednání schůze do 14.30 hodin a za pět minut se sejdou členové organizačního výboru k dalšímu jednání. Já vám děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP