(10.00 hodin)
(pokračuje Pleticha)

Nehledě na to, že politici jsou dobře sledovatelní. Ví se, kdy zasedá parlament. Ví se, kdy zasedá zastupitelstvo. Ví se dopředu, kdy pravděpodobně nějaký politik bude na nějaké veřejné akci. A tak lze vysledovat čas, kdy lze napadnout jeho majetek, jeho dům. Kdyby šlo jenom o politika, tak to bych ještě skousl, ale tady je potřeba si uvědomit, s tím politikem jsou spojeny i jeho rodiny, manželky, příbuzní, nezletilí. A tito všichni můžou být ze strany kriminální scény skrz tento institut rovněž ohroženi. (V sále se zvyšuje hladina hluku.)

A co se týče toho formuláře (ukazuje), dostali jsme ho na závěr tisku 564, jak by měl vypadat. Tam je potřeba si říct, že to, co by měl zobrazovat, informace, jaké by měl dávat, to se tam vůbec nezobrazí. A naopak ty, které tam nejsou a které ani nemají údaje, které nemají oporu v zákoně, ty se tam budou zobrazovat. Takže třeba v částce nemovité věci, když se budeme držet výkladu zákona nebo pojmu, tak správné doplnění bude pozemek pozemek, případně jednotka, protože stavba je součástí pozemku, a proto by se tam vlastně neměla ani správně vyplňovat. Bude tam zase značná chybovost, protože spousta lidí bydlí v družstevním vlastnictví.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, znovu prosím o klid. Nechte prosím pana poslance mluvit v důstojné atmosféře. (Poslanec dál předčítá svůj text v době, kdy předsedající žádá o klid.) Pane poslanče, omlouvám se. Prosím, abyste rozpustili diskusní kroužky a abyste se usadili.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Čili byty, které jsou v družstevním vlastnictví, ty se vůbec v kolonce nebudou vyskytovat, ale na bytová družstva padne jenom šílená povinnost, že ke dni, kdy byl někdo zvolen do funkce a musí podávat přiznání, musí bytové družstvo udělat mimořádnou účetní závěrku, aby dokázali vypočítat hodnotu obchodního podílu, který musí dotyčný politik vyplňovat v jiné kolonce. Umíte si to představit? Já tedy moc ne. Týká se to rovněž tak prostě těch, co budou na venkově. Lidé tam běžně mají podíly v zemědělských družstvech a dopadne na ně to samé.

To jenom k části problematičnosti tohoto návrhu.

Pak další část je, že toto žádné transparentnosti nepřispěje. Naopak tyto údaje budou vítaným zdrojem informací pro různé nekalé aktivity, které potom můžou mít snahu ovlivňovat rozhodování na úrovni samospráv. Bude to vítaný zdroj doplňujících informací pro zahraniční zpravodajské služby, naše se k nim dostanou běžně, ale zahraniční to budou mít online bez jakékoli stopy na internetu.

Takže se domnívám, že skutečně ten pozměňovací návrh A27 je namístě. Ústavněprávní výbor ho při prvním projednání podpořil. Ve druhém nepřijal usnesení. Prosím vás, abyste se nad tím zamysleli a tento návrh promysleli. A první, na koho to dopadne, budou nejspíš poslanci po poslaneckých volbách na podzim příštího roku, ale hned v roce 2018 bude velký tlak na to, aby se ta vyhláška změnila, protože se ukáže, kdo to správně vyplní, tak to vlastně nezobrazuje vůbec nic. A na toho, na koho to se vším dopadne, budou všichni komunální politici po komunálních volbách v roce 2018.

A pak se tady dostáváme i ke zjevné ústavní nekonformitě, protože vlastně zásah do soukromí je podle článku 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod možný pouze na základě zákona. Jenomže rozsah a míru tohoto zásahu bude definovat ministerská vyhláška a to už bude prostě mimo jakoukoliv kontrolu našeho zákonodárného sboru. Bude to ovlivněno osobností budoucího ministra spravedlnosti. Přál bych si, aby to byl někdo plně integrovaný, který různému volání, které potom určitě vyvstane, odolá. Ale už jsme tu měli několik případů, kde k tomu střetu došlo a kde různé pokusy o sbírání kompromitujících informací na jiné členy, jak poslance, tak i rodiny pražských politiků tady byly.

Proto ještě jednou velice oroduji za to, abychom se u toho pozměňovacího návrhu A27 zamysleli a podpořili původní usnesení ústavněprávního výboru, aby tyto vstupní informace nebyly komukoli jakkoli volně přístupné. Smyslu kontroly bude dosaženo, protože orgány činné v trestním řízení nebo finanční úřady se na to dostanou. Ale prostě není možné... Je potřeba chránit i soukromí rodin politiků a dalších příbuzných, známých těchto politiků.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Vilímce a připraví se pan poslanec Vondráček.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, podle § 95 odst. 2 jednacího řádu předkládám v souvislosti s mým pozměňovacím návrhem uvedeným pod písmenem C1 v případě jeho přijetí legislativně technickou úpravu, která spočívá v tom, že slovo "číslovka" se nahrazuje slovem "číslovky", a to z důvodu, že v části první článku 1 bodě 31 se nacházejí dvě číslovky 250 tisíc, které navrhuji změnit na 500 tisíc. Dodávám, že jde o částku ceny tzv. jiných movitých věcí, o kterých mluvil pan poslanec Pleticha, v prvním případě, ve druhém případě souhrnu těch jiných movitých věcí, od které je povinnost ji uvádět v oznámení o majetku. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Pleticha se hlásí s faktickou poznámkou? Ne. Tak to odmažu. Prosím pana poslance Vondráčka, který tu není, takže se posune na konec vystupujících a slovo má pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré dopoledne všem. Pane předsedo, já bych v rámci rozpravy dal svůj návrh, a to ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu Sněmovny, chtěl bych opakování druhého čtení tohoto tisku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, poznamenám si to, budeme o vašem návrhu hlasovat. Zeptám se, zda je přítomen pan poslanec Vondráček. Pokud ne, tak mi nezbývá... Pan předseda Mihola, prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejdříve bych se chtěl vyjádřit k proslovu nyní nepřítomného pana předsedy klubu hnutí ANO Faltýnka, protože tam zmínil také KDU-ČSL.

Musím zcela zásadně odmítnout tezi o tom, že bychom si snad nepřáli úspěšné lidi v politice. To je samozřejmě nesmysl a řekl bych, že je to až urážlivé. Doufám, že i pan předseda si uvědomuje, že těmi úspěšnými lidmi nejsou pouze majitelé obchodních korporací, při vší úctě. Protože rád zdůrazňuji takovou zásadu, sine ira et studio, bez zášti a náklonnosti, padni komu padni, tak bych se naopak přiklonil k té jeho tezi, která tady také zazněla. Samozřejmě i mně vadí, že se tato věc neřešila dávno. Myslím, že už třeba před čtvrt stoletím jsme mohli mít tady v této záležitosti jasno, tak jako je tomu v jiných civilizovaných zemích. Nechci tady dopřávat prostoru a komentáře pánům Řebíčkům a Bártům. Ostatně ty strany, které dnes už buďto jsou na smetišti dějin, anebo se musejí velmi pracně snažit o to, aby se dostávaly k dřívějším procentuálním ziskům, o tom vědí své. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP