(Jednání pokračovalo v 10.39 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat po přerušení, které bylo na poradu klubu TOP 09. Hlásí se pan předseda klubu TOP 09. Ale ještě se zeptám pana ministra Mládka, jestli platí jeho přihláška k faktické poznámce. Nevidím ho, tak jeho případnou přihlášku vynechávám.

Slovo má předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jde o financování státního cash flow v poměrně značném rozsahu 674 miliard, nebo kolik to bylo přesně, tak dovolte pár vysvětlujících slov, že fakticky se vlastně nic nestalo. Já jsem se teď o přestávce díval na přechodná ustanovení rozpočtových pravidel, která jste tady projednávali ve druhém čtení, kde máte vůli - já tedy ne, ale většina z vás má vůli - dobrovolně se vzdát pravomoci schvalovat zákony o dluhopisových programech a necháváte tuto pravomoc Ministerstvu financí. Účinnost tohoto zákona je patnáct dní po vyhlášení. Pokud vás na to třetí čtení bude dost, to si už musíte pohlídat sami, tak poté, co ten zákon po projití Senátem a podpisu prezidenta vstoupí v účinnost, už zákon o dluhopisových programech nebude potřeba. Ono to časově vychází skoro stejně, jako kdybyste to teď schválili.

Takže věcně se nestalo nic. Bylo to při pátku, jenom taková milá ukázka neakceschopnosti a neschopnosti vládní koalice. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo vysvětlení předsedy klubu TOP 09. Než začneme projednávat řádně zařazené body, budu konstatovat omluvy. Pan poslanec Vojtěch Adam od 11 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová od 10.30 a pan poslanec Lubomír Toufar od 12.10 z pracovních důvodů.

 

Na 10.30 byly zařazeny volební body. Vzhledem k tomu, že byla přestávka do 10.39, musíme začít o malinko později. Budeme začínat bodem

 

104.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosil bych pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dobré dopoledne. Chci vám jménem volební komise i těch, kteří čekají na případné zvolení, poděkovat, že i přes složitosti parlamentních procedur nebyly dnes volby ohroženy a můžeme se do nich pustit. Vše je připraveno i ve Státních aktech, ve volební místnosti.

Nyní ale máme bod číslo 104, jak řekl pan předsedající, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Jako vždy krátká rekapitulace. Volební komise na žádost poslaneckých klubů vyhlásila nakonec dvě lhůty na doručení návrhů na změny v orgánech. Ta první byla do 16. ledna a tu druhou jsme operativně ještě v tomto týdnu řešili do včerejška, tedy do čtvrtka 22. ledna. Proto jste nakonec na své lavice obdrželi dvě usnesení volební komise. Jsou to usnesení číslo 88 a 92.

Já vám nyní přečtu rezignace v jednom bloku z obou usnesení, tedy sloučené dohromady, a nominace potom také v jednom bloku, tak abychom, jak je zvykem ve Sněmovně, mohli en bloc hlasovat o rezignacích a následně en bloc o nominacích do orgánů Poslanecké sněmovny.

Rezignace byly navrženy následující: z kontrolního výboru za sociální demokracii Adam Rykala, z ústavněprávního výboru Jiří Junek, KDU-ČSL, z výboru pro životní prostředí Petr Kudela také za KDU-ČSL a z volební komise rezignuje kolega Adam Rykala za sociální demokracii.

Nové nominace: do hospodářského výboru navrhuje KDU-ČSL Petra Kudelu, je to náhrada za Tomáše Podivínského, který už není jedním z nás, do ústavněprávního výboru je navržena Pavla Golasowská za KDU-ČSL, do volebního výboru také kolegyně Pavla Golasowská, tedy náhrada za Tomáše Podivínského, a konečně do výboru pro životní prostředí navrhuje KDU-ČSL Jiřího Junka.

Poslední dvě nominace: kontrolní výbor, obě jsou za sociální demokracii, Jaroslav Krákora a volební komise Zuzana Kailová, v obou případech tedy výměna za poslance Adama Rykalu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP