Stenografický zápis 10. schůze, 10. června 2014

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová


1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Zuzany Kailové

Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Matěj Fichtner
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Zuzana Kailová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec František Laudát
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec František Laudát
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Štěpán Stupčuk
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Martin Novotný
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Blažek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Matěj Fichtner


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Klaška


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu /sněmovní tisk 216/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Radim Fiala


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Poslanec Václav Votava


9. Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Jan Birke
Poslanec Matěj Fichtner


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 203/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jiří Koubek


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Jiří Valenta


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 177/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Stanislav Pfléger


8. Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - druhé čtení

Poslanec David Kádner
Poslanec František Laudát
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Karel Fiedler
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec David Kádner
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP