(14.10 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byl pan poslanec Klučka. Pan poslanec Blažek má slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych v podstatě mohl mluvit dlouho, ale neudělám to. V zásadě si myslím, že - a teď se obracím na pana premiéra - situace v resortu spravedlnosti a v justici nabývá neuvěřitelných rozměrů. Pan premiér se doposud vyhýbal tomu, aby ve Sněmovně informoval o tom, jak tu situaci vidí on. Když to teď velmi zkrátím, tak pan premiér byl - aspoň podle médií - poslední, který měl možnost hovořit s protagonistkami onoho sporu, který se na ministerstvu vedl v minulých dnech, takže si myslím, že by dnes mohl být zařazen bod, který by se jmenoval Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a v justici. Navrhoval bych to jako bod číslo 2 dnešního jednání.

Snad dodám jen tolik, a to by pana premiéra zajímati mělo a dbát by o to měl, když nastoupila nová vláda, tak kromě jiného říkala, že zvedne důvěryhodnost v justici. Obětí toho souboje, kterého jsme byli svědkem, je právě ta důvěryhodnost justice. Justice se ukázala v popisech naprosto nesprávných jako nějaké temné tlaky, které strašně tlačí na ministerstvo, aby se tam dělo to či ono. Ve stejném postavení se ocitli advokáti. Myslím si, že by mělo být zájmem této Sněmovny i předsedy vlády nějak tu situaci řešit, protože čtyři měsíce, co to ministerstvo převzalo hnutí ANO, vedly k tomu, že pověst tohoto resortu rapidně klesla. V podstatě popisovat soudce jako nějaké mafiány, a advokáty s nimi, je věc nesprávná a myslím, že by se od toho Sněmovna a pan premiér měli distancovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to byl pan poslanec Blažek. Pan poslanec Kolovratník má slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Já za volební komisi mám tradiční prosbu k pevnému zařazení volebních bodů, jsou to body 92, 93 a 94, budou pouze tři na této schůzi, a to na středu 18. 6. pevně ve 12.30 hodin jako poslední body před polední pauzou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Konečná má slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, dovolte mi navrhnout vyřazení bodu 69, sněmovní tisk 123. Jedná se o ratifikaci smlouvy mezi Českou republikou a republikou Kosovo. Tuto smlouvu jsme odložili vzhledem k nevyjasněnosti nejenom postavení naší Poslanecké sněmovny a vlády k celé této záležitosti, protože neustále platí usnesení Poslanecké sněmovny z roku 2008, které nedoporučovalo vůbec uznat stát Kosovo jako takový, natož s ním uzavírat nějaké budoucí smlouvy, ale také ty finanční zcela konkrétní dopady na naše firmy, které by to mohlo mít, a kdo vlastně podniká v Kosovu.

Protože nebyly dodány tyto materiály do této chvíle, dovoluji si navrhnout vyřazení tohoto bodu tak, že dokud nebudeme mít poskytnuté materiály k dispozici, tak není možné o této smlouvě dále jednat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, i tento návrh podrobíme hlasování. Nyní mám přihlášku pana poslance Fichtnera, potom pan poslanec Laudát.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Grémium navrhlo vyřadit bod číslo 38, to je novelu zákona o loteriích. My se domníváme, že tento bod by neměl být vyřazen. Navrhuji tedy, aby se hlasovalo o vyřazení tohoto bodu zvlášť. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Já jsem nicméně v tuto chvíli nucen vás informovat, proč grémium přistoupilo k tomuto návrhu, a odkážu vás na dopis ministra financí a prvního místopředsedy vlády České republiky, který mi sděluje, že v této věci, ve věci tisku 169, došlo k začátku tříměsíčního notifikačního období, kdy tato věc byla notifikována Evropské komisi, a pan ministr financí mě žádá, abych po dobu, než toto období uplyne, zastavil veškeré legislativní práce na tomto tisku.

Důvod byl ten, že jsme cítili jako povinnost vyhovět žádosti Ministerstva financí v této věci a neohrozit Českou republiku případným řízením o infringementu, ale samozřejmě je možné hlasovat o čemkoli. Já jsem pouze pokládal za důležité sdělit, proč grémium po relativně dlouhé diskusi přistoupilo k tomuto návrhu. Děkuji.

Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Dámy a pánové, vážený pane předsedo, já bych poprosil, aby bod číslo 7, sněmovní tisk 173, byl zařazen například na pátek po pevně zařazených bodech, protože bych rád, aby se hospodářský výbor k tomuto tisku vrátil, a hospodářský výbor je svolán na čtvrtek. Takže bych moc poprosil o podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Bod 7 na pátek 13. 6. po pevně zařazených bodech. Ano. Děkuji.

Ptám se, zda se ještě někdo hlásí. Pan poslanec Krákora. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji vyřazení bodu číslo 3, sněmovní tisk 87 ve druhém čtení, zdravotnické prostředky, návrh zákona o zdravotnických prostředcích. Tento návrh zákona byl přerušen na jednání výboru pro zdravotnictví 28. května 2014. Toto přerušení a vyřazení z programu je též na žádost ministra zdravotnictví Česko republiky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, tak přistoupíme k hlasování. Nejprve bychom hlasovali o návrhu, který jsem přednesl, to znamená o návrhu z grémia Sněmovny, s tím, že pan poslanec Fichtner uplatňuje žádost na oddělené hlasování o bodu 38, takže nejprve bychom jedním hlasováním schválili všechny ostatní návrhy z grémia a poté separátně bychom hlasovali o vyřazení bodu 38. Poté bychom pokračovali jednotlivými návrhy, jak byly předneseny.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem grémia s výjimkou bodu 38. Kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 2, přihlášeno je 185, pro 181, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali separátně o tom, že vyřadíme bod 38.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 3, přihlášeno je 185, pro 126, proti 43. Tento návrh byl také přijat.

 

Nyní k jednotlivým návrhům, tak jak zazněly od poslanců. Pan předseda Faltýnek, bod 4 a bod 24 pevně zařadit na středu 11. 6. po pevně zařazených bodech.

Omlouvám se, pan předseda klubu Stanjura s přednostním právem?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Pane předsedo, já mám prosbu. Těch návrhů je tolik, že bych prosil, abyste vždy přečetl návrh zákona, nejenom číslo bodu, abychom přesně věděli.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Číslo tisku?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Název bodu, nejenom bod.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobře. Prosím o strpení.

 

V případě pana předsedy Faltýnka se jedná o bod 4, což je vládní návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu, a o bod 24, což je vládní návrh zákona o hnojivech, pomocných půdních látkách atd., zákon o hnojivech. Můžeme hlasovat najednou? Ano. Takže pevně zařadit na středu 11. 6. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 4, přihlášeno je 185, pro 151, proti 10. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP