Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Květa Matušovská

Schůze: 4, 6, 7, 17, 19, 23, 25, 27, 42, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

část č. 2 (10. 12. 2013)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 4 (10. 12. 2013)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - prvé čtení  
část č. 128 (11. 2. 2014)

73. Ústní interpelace
část č. 226 (13. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

58. Ústní interpelace
část č. 115 (20. 3. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

29. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení
část č. 347 (26. 9. 2014)

178. Ústní interpelace
část č. 115 (18. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

97. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení
část č. 106 (24. 10. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

50. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení
část č. 173 (9. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení  
část č. 136 (23. 1. 2015)

140. Ústní interpelace
část č. 116 (22. 1. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 445/ - prvé čtení
část č. 248 (27. 5. 2015)

59. Návrh poslanců Jana Volného, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Martina Novotného, Josefa Uhlíka a Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 404/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 227 (22. 5. 2015)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

31. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení
část č. 50, část č. 57 (2. 3. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 608/ - druhé čtení
části č. 152-153 (31. 5. 2016)

21. Vládní návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře /sněmovní tisk 609/ - druhé čtení
část č. 155 (31. 5. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

122. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - prvé čtení
část č. 329, část č. 331 (9. 11. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

257. Ústní interpelace
část č. 255 (8. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - prvé čtení
část č. 361 (1. 2. 2017)

291. Ústní interpelace
části č. 123-124 (12. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

25. Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - druhé čtení
část č. 238 (2. 3. 2017)

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - prvé čtení
část č. 144 (24. 2. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy /sněmovní tisk 1047/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 56 (5. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - druhé čtení
část č. 209 (24. 5. 2017)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1014/ - druhé čtení
část č. 209 (24. 5. 2017)

278. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 995/ - třetí čtení
část č. 396 (9. 6. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP