Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Gabriela Hubáčková

Schůze: 6, 7, 19, 27, 39, 42, 55, 57, 59

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 322 (18. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

11. Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení  
část č. 187 (26. 3. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

3. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/7/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 226 (31. 10. 2014)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

66. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 264/ - prvé čtení
část č. 138 (19. 5. 2015)

115. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013 /sněmovní tisk 283/
část č. 259 (27. 5. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/ - druhé čtení
část č. 368 (11. 2. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

160. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/ - třetí čtení
části č. 188-189 (9. 3. 2016)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

221. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - třetí čtení
část č. 46 (22. 2. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

3. Vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ - druhé čtení  
část č. 19 (16. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

190. Ústní interpelace
část č. 101 (29. 6. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP