Stenografický zápis 56. schůze, 17. července 2013ZahájeníMístopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jeroným Tejc


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Michal Babák
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Michal Babák
Poslanec Vladislav Vilímec
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Jan Fischer
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Kateřina Klasnová


2. Vládní návrh zákona o směnárenské činnosti /sněmovní tisk 845/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Cogan


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti /sněmovní tisk 846/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Josef Cogan


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR František Koníček
Poslanec Martin Vacek


5. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Miroslav Bernášek
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Papež


6. Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) /sněmovní tisk 916/ - třetí čtení

Poslanec Antonín Seďa


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 928/ - třetí čtení

Poslanec Petr Nečas
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Stanislav Polčák
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Jana Černochová


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šincl
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno od 17.34 do 17.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Stanislav Polčák


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 942/ - třetí čtení

Poslanec David Šeich
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Cieńciała


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 944/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik


11. Návrh poslanců Petra Bendla, Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 950/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld


12. Vládní návrh zákona o prekursorech drog /sněmovní tisk 980/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 981/ - třetí čtení

Poslanec Leoš Heger
Poslanec Jaroslav Krákora


14. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/ - třetí čtení

Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Miroslav Bernášek
Místopředseda PSP Jiří Pospíšil

(Schůze skončila v 18.20 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP