Stenografický zápis 54. schůze, 11. června 2013ZahájeníPředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Vít Bárta
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Marek Benda
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Kateřina Klasnová


1. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 990 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Suchá


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 944/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Papež


90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 991/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Jan Klán
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Dana Filipi
Poslankyně Lenka Andrýsová


107. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v působnosti Ministerstva vnitra v souvislosti s přijetím kontrolního řádu /sněmovní tisk 1061/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Vladimír Koníček


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/3/- vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jan Chvojka
Senátor Jiří Dienstbier


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/3/- vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Senátor Jiří Dienstbier
Poslanec Jiří Paroubek
Senátor Jiří Dienstbier


5. Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/6/- vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jeroným Tejc


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslankyně Ivana Levá
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslanec Igor Svoják


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 676/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání bylo přerušeno v 17.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.26 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Svoboda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Milan Urban
Poslanec Josef Cogan
Poslanec Michal Babák
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Michal Doktor


9. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 821/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP