Stenografický zápis 53. schůze, 7. května 2013ZahájeníPředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Prezident České republiky Miloš Zeman
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Zaznívá hymna. Jednání bylo poté přerušeno ve 14.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.18 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec František Sivera
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jan Florián
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 998/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Václav Mencl


6. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 715/3/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Senátor Ivo Bárek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Michal Babák
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Chvojka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Radek John
Poslankyně Ivana Weberová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Senátor Ivo Bárek
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda PSP Jiří Oliva


30. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond /sněmovní tisk 822/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava


31. Návrh poslanců Jana Husáka, Ludmily Bubeníkové, Václava Cempírka, Jaroslava Ečka, Františka Laudáta a Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 836/ - druhé čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jan Husák


25. Návrh poslanců Jana Husáka, Zdeňka Bezecného, Ludmily Bubeníkové, Jaroslava Ečka, Petra Gazdíka, Martina Gregory, Michala Janka, Luďka Jeništy, Jany Kaslové, Heleny Langšádlové, Františka Laudáta, Jiřího Olivy a Renáty Witoszové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - druhé čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Milan Urban
Poslanec František Sivera
Poslanec Jan Husák


35. Návrh poslanců Jana Kubaty, Jana Bureše, Jiřího Rusnoka, Jana Husáka, Františka Laudáta, Jana Čechlovského, Františka Sivery a Igora Svojáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 883/ - druhé čtení

Poslanec Jan Kubata
Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Babák
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec David Kádner
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Michal Babák
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 19.03 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP