Stenografický zápis 38. schůze, 2. května 2012


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Sivera
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Petr Tluchoř


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/8/- vrácený Senátem

Poslanec Jan Husák
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Neubauer
Senátor Ivo Bárek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Luděk Jeništa
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Husák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Braný
Poslankyně Ludmila Bubeníková
Poslanec Jan Smutný


3. Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 426/4/- vrácený Senátem

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Weberová


4. Návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/4/- vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná
Senátor Karel Šebek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Kubata
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Bureš
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Petr Gazdík
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 17.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 470/5/- vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Skopal
Senátor Jan Hajda
Poslanec Pavel Kováčik
Senátor Jan Hajda
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Skopal


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/3/- vrácený Senátem

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Senátor Marcel Chládek


73. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 623 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslankyně Jana Fischerová


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. /sněmovní tisk 570/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Fuksa


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec František Dědič
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec František Dědič
Poslanec Ivan Fuksa


13. Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 543/ - druhé čtení

Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jiří Šulc


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 563/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Jeník


19. Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Václav Mencl
Poslanec Walter Bartoš


20. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Miroslava Opálky a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslankyně Dana Filipi
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Kristýna Kočí
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 19.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP