(11.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane poslanče, promiňte, že vás přerušuji, já to opravdu nechám na vaší úvaze. (Posl. Novotný st.: Já to přeruším.) Já vím, že to máte delší a chcete sdělit Sněmovně ještě další argumenty, tak pokud svolíte, přerušíme vaše vystoupení... (Souhlasím.) Poděkuji vám pro tuto chvíli a Sněmovna se bude věnovat bodům, které si pevně zařadila k projednání od 11 hodin.

Omlouvám se zároveň dalším přihlášeným do sloučené obecné rozpravy - paní poslankyni Černochové, panu kolegovi Hulinskému a Stanjurovi - s tím, že k těmto bodům se vrátíme poté, co budou projednány oba body pevně zařazené na 11. hodinu. Přerušuji tedy projednávání bodů 20, 21 a 22 ve sloučené obecné rozpravě. Vrátíme se k nim posléze.

 

Nyní zahajuji projednávání bodu číslo

 

1.
Návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 131/4/ - zamítnutý Senátem

Tímto bodem jsme se zabývali v úterý 8. února, přerušili jsme rozpravu. Vítám mezi námi pana senátora Miroslava Nenutila, prosím ho, aby spolu se zpravodajkou výboru pro sociální politiku paní poslankyní Miladou Emmerovou zaujal místo u stolku zpravodajů.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Já tady nemám žádnou přihlášku písemnou, ale pan kolega Vacek se hlásí o slovo. Prosím.

 

Poslanec Martin Vacek: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já považuji za vhodné v tuto chvíli připomenout, že se vracíme ke sněmovnímu tisku, který navrhuji já se svými kolegy Jitkou Chalánkovou, Miloslavem Jeníkem a dalšími - jedná se o zákon o Úřadu práce České republiky. Vzhledem k tomu, že tento materiál byl projednáván již několikrát, pokusím se jen krátce shrnout.

Výsledkem celého procesu by mělo být např. oddělení a posílení tvorby strategie, koncepce a legislativy politiky zaměstnanosti v realizaci politiky zaměstnanosti jako takové. Vytvoření podmínek pro zlepšení komunikace a spolupráce krajského úřadu s krajským úřadem práce, krajskou samosprávou a ostatními aktéry na trhu práce na území krajů. Přenesení řízení realizace politiky zaměstnanosti na specializovaný úřad veřejné správy - již zmíněný Úřad práce České republiky. Soustředění vybraných činností a úkolů úřadů práce na okresní úrovni na krajský úřad práce a zefektivnění výkonu politiky zaměstnanosti.

Já bych v tuto chvíli rád konstatoval to, co jsem řekl i na půdě Senátu, že mám upřímnou radost z toho, že se otevřela dlouhá diskuse k tomu, jaké věci by se měly v rámci tohoto projednávaného návrhu zákona doladit. Chtěl bych poděkovat jako předkladatel za všechny ty, kteří přispěli k tomu, aby se technické věci, které měly s tímto zákonem co do činění, doplnily. Myslím si, že je dobře, že proběhla široká diskuse s úřady práce, a poprosil bych všechny, aby vnímali, že samozřejmě je to i politické téma, ale především je to téma, které může manažersky pomoci řídit úřady práce, a všechna ostatní témata, která s tím souvisejí, přijdou na pořad dne ve chvíli, kdy se budeme bavit o konkretizaci jednotlivých ustanovení tohoto zákona. V tuto chvíli řešíme manažerské řízení a jeho změnu.

Děkuji vám a prosím, abyste podpořili tento zákon.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Martinu Vackovi. Zeptám se, zda se někdo hlásí ještě do rozpravy, která byla přerušena. Paní kolegyně Chalánková. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, byla jsem přítomna na půdě Senátu při projednávání tohoto zákona ve výboru pro zdravotnictví Senátu. Byla jsem tam seznámena s možností podání komplexního pozměňovacího návrhu k zákonu o Úřadu práce, který byl projednán s panem senátorem Škromachem a přečten paní senátorkou Boženou Sekaninovou. Bohužel, tento komplexní pozměňovací návrh nepřišel na plénum Senátu, protože tato možnost nebyla sjednána na klubu sociální demokracie. Je to jejich věc, sami se dobrovolně rozhodli se slovy: "Přece nebudeme pomáhat vládě." Je mi to velice líto, protože tento návrh byl akceptovatelný a mohlo dojít ke shodě.

Vážení kolegové, doufám, že při projednávání dalších zákonů důležitých pro tuto zemi, především důchodové reformy, už tímto způsobem nebudeme postupovat, podáme si ruku, protože od 17. 2. začíná probíhat cyklus seminářů k důchodové reformě a já vás mohu ujistit, že budou pozváni experti a kolegové z obou stran politického spektra.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Hlásí se prosím někdo další do rozpravy? Pan kolega Krátký, prosím.

 

Poslanec Jiří Krátký: Paní předsedkyně, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom požádat o to, aby byla opravdu do budoucna ta pravda, kterou paní kolegyně Chalánková - prostřednictvím paní předsedající - řekla. Zkusme se na těch základních věcech domlouvat dopředu a nehrajme si na věci, které nám nepříslušejí. To je první věc.

Druhá věc - včera ta přerušená debata. Já bych chtěl poslední dvě věci k tomu dodat. Pane ministře prostřednictvím paní předsedající, poslední věc, která ty periferní oblasti postihuje, je zrušení katastrálních úřadů. Takže v těch bývalých Sudetech, kde v poválečném stavu zůstalo nejvíce státních majetků, jsou tato pracoviště rušena a tyto materiály budou vyřizovány ve vnitrozemí.

Takže já chci to poslední, o co jsem chtěl včera - už ta příležitost nebyla - vás požádat, vás, inženýry moci: pokud neumíte v těchto oblastech pomoct, tak jim alespoň neubližujte!

Děkuji moc. (Potlesk klubu poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Jiří Krátký. Zeptám se ještě na další přihlášku do rozpravy. Pan senátor Miroslav Nenutil, prosím, máte slovo.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dobré dopoledne. Nelze nereagovat na některá vystoupení ze včerejší rozpravy.

Centralizace řízení činností v oblasti zaměstnanosti, respektive v některých dalších oblastech, možná přinese určité úspory, ale zcela určitě zhorší kvalitu služeb, a tím znehodnocuje samotný smysl státní pomoci. Stát přece vybírá nemalé odvody na sociální zajištění, a není tak úplně fér, aby pak oklešťoval péči, kterou za ně má garantovat. Mohu to dokladovat včerejším vystoupením pana poslance Krátkého, jeho tvrzením z Jesenicka, nebo pana poslance Foldyny ze Šluknovska. Sám bych to mohl potvrdit ze svého regionu, tedy z Chebska a Tachovska.

Nemohu souhlasit s tvrzením pana ministra Drábka, že zůstane zachován počet kontaktních míst. Důvodová zpráva byla zpracovávána právě z podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí, a neberte mě přesně za slovo, buď o 22 nebo o 24 těch kontaktních míst je tam méně, a že skutečně ubývají, to dosvědčuje tvrzení pana poslance Krátkého.

Nemohu souhlasit ani s tím, že těch více jak 140 chyb v návrhu zákona je pouze formálních nebo pouze gramatických. Důkazem toho je, že v jednom paragrafu se mluví jednou o ministerstvu, jednou o Úřadu práce České republiky, přičemž v obou případech se má na mysli jeden jediný orgán.

Nemohu souhlasit ani s tím, že je všechno připraveno tak, aby účinnost zákona nastala 1. dubna. Možná ministerstvo je připraveno, nebo ministerští úředníci, ale po besedách s několika řediteli úřadů práce a s pracovníky jsem toho dojmu nenabyl.

Mohu jako občan Nenutil souhlasit s některými tvrzeními pana poslance Opálky. Ale já jsem tady zase na Parlamentu České republiky, a proto je mojí povinností upozornit na vystoupení pana poslance Látky a pana poslance Sedi, kde připomínali, že od 1. ledna roku 2012 mají úřady práce - pokud tedy budou odsouhlaseny v tom znění - vykonávat ještě některé další činnosti. A je vám známo, že tyto činnosti tento návrh vůbec neřeší? Zamyslete se, prosím, nad tím, jestli je důstojné Parlamentu, aby přijímal takovýto polotovar, abychom se potom k němu za pár týdnů vraceli a přijímali svým rozhodnutím novely zákona k tomu, aby od 1. ledna příštího roku mohly úřady práce fungovat tak, jak by měly.

Dámy a pánové, chtělo by se mi věřit, že ve vašem hlasování o osudu návrhu tohoto zákona, paní poslankyně a páni poslanci, zvážíte hodnotu věcnosti předkládaného návrhu. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP