(11.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane senátore. O slovo se nyní hlásí pan ministr Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já chci jenom velmi stručně ujistit - to, co jsem již říkal včera - že ta změna je připravená, úřady práce jsou na tuto změnu připraveny. Ta změna zejména vytvoří podmínky pro to, abychom byli mnohem lépe schopni provádět kontrolu nelegální práce a kontrolu zneužívání sociálních dávek. Budeme mít možnost vyčlenit několik set zaměstnanců a mnohonásobně posílit kontrolu zejména nelegálního zaměstnávání. Je to jeden z hlavních důvodů.

Proto vás prosím o souhlas s tím návrhem, neodsouvání data účinnosti, protože určitě většina z vás bude souhlasit s tím, že fenomén nelegální práce je jedním z nejzávažnějších v naší zemi, obírá nás všechny o důchodové příspěvky do důchodového systému, do systému nemocenského pojištění, do daňového systému. Mnohonásobným, tedy řádovým zvýšením kontroly nelegálního zaměstnávání můžeme udělat právě ty kroky, na které tady řada z vás upozorňovala, to znamená šetřit na pravém místě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych reagoval na pana ministra. Ona ta kontrola je dnes samozřejmě rozdělena na Státní úřad bezpečnosti práce a úřady práce. Neproběhla při zřízení státního úřadu, neprovedl stát převod celé kontroly prostřednictvím zákona, čili na to nemusí vzniknout nový úřad práce. Stačí jenom dokončit tuto transformaci.

Ale já bych chtěl říci, že my pořád hovoříme o tom, že se tady připravuje něco pro lepší budoucnost, ale v podstatě jde opravdu o zřízení nového centrálního státního úřadu, který v budoucnu bude spravovat celý sociální systém včetně toho, co dnes zabezpečují obce. A to už tady připravoval v tehdejší době pan ministr práce a sociálních věcí, dnes premiér Petr Nečas, a jeho vlastní hejtmani mu tady tuto verzi zamítli. Dnes tu někteří ti hejtmani sedí, jejich náměstci, členové rad, ale nikdo k tomu nevystoupí. Tak kdy se tedy ta zastupitelstva, ty krajské rady, rozhodly správně? Tehdy, nebo jste dneska prozřeli?

Děkuji. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím.

Jsou před námi případná závěrečná slova. Nejprve se zeptám za navrhovatele pana kolegy Martina Vacka, zda chce vystoupit. Prosím.

 

Poslanec Martin Vacek: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád závěrem ve své řeči zmínil dvě fakta. První - je pravda, že tento návrh skutečně není poprvé na stole. Nejenže byl navržen stávajícím premiérem, tehdy ministrem, panem Nečasem. My víme, že tento materiál se objevoval ve své prvotní návrhové variantě ještě v době, kdy ho navrhoval pan Špidla. Víme, že vždycky bylo cílem centralizovat politiku práce a zaměstnanosti v rámci České republiky a byla snaha o to, aby koncepce byla maximálně efektivní. Tento návrh tuto problematiku může v tuto chvíli dotáhnout.

Já bych vás požádal ještě jednou o to, abyste podpořili tento zákon. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Martinu Vackovi. Zeptám se nyní, zda se závěrečným slovem chce vystoupit také zpravodajka paní kolegyně Milana Emmerová. Prosím.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážená vládo, vážení přítomní, pokračovali jsme dnes v rozpravě ke sněmovnímu tisku 131 a k senátnímu tisku č. 22/2011, který jsme projednávali po vrácení ze Senátu s návrhem na jeho zamítnutí. V rozpravě vystoupilo celkem dvanáct poslanců, z toho třikrát pan ministr. Všichni navrhli zamítnutí s výjimkou pana ministra a paní kolegyně Chalánkové.

Chtěla bych říci, že tady zazněla celá řada předpokládaných předností po zavedení tohoto zákona, ale já bych chtěla znovu vypíchnout to, co je na tom závadné a proč se celý Senát shodl na návrhu na zamítnutí. Myslím, že jsou to body k vážnému zamyšlení.

Jde tedy o špatnou kvalitu návrhu zákona z poslanecké iniciativy, s mnoha zatím nalezenými chybami.

Dále je to nestandardní legislativní proces.

Dále je to nebezpečí chaotické situace díky překotnému zavádění zákona do praxe, ještě možná s chybami, a to v době stoupající nezaměstnanosti.

Vznikly i pochybnosti o předpokládaných finančních úsporách, spíše se objevily zmínky o zvýšených finančních nákladech na zřízení tohoto institutu.

Dále jde o centralizaci významné instituce s oslabením působnosti v odlehlejších částech České republiky právě pro lidi potřebné, zejména nezaměstnané a s nárokem na sociální dávky.

A v neposlední řadě - a už jsem to včera naznačila - jde o zpochybnění pověsti nedávno zvolených zákonodárců do Poslanecké sněmovny. A myslím si, že nám všem jde nejen o profesní dobrou pověst, ale i v této důležité funkci, ve funkci poslance Parlamentu České republiky.

Tím bych své vystoupení ukončila. Nadále připomínám, že jde o senátní návrh s návrhem na zamítnutí. Za tím také stojím a doporučuji. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Nyní přistoupíme k hlasování, a to podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Přivolávám naše kolegy a oznamuji, že k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum je již na světelné tabuli nastaveno.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů podle sněmovního tisku 131/4."

Počkám ještě chvilku, aby mohli všichni přijít...

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 127 a táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak jsem je právě přečetla. Kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 127, přítomno 180, pro 105, proti 73. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. (Potlesk.)

  

Děkuji panu senátorovi, děkuji paní zpravodajce, děkuji všem, kteří se zúčastnili projednávání tohoto bodu, a uzavírám projednávání bodu číslo  1, sněmovního tisku 131/4. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP