Sněmovní tisky
Mgr. Petr Gazdík - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 72 tisků. (2. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 387/0 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 415/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 418/0 Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 446/0 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol. Poslanecký návrh zákona Vráceno
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Schváleno, 12/2020 Sb.
 458/0 Novela z. - zákoník práce - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 366/2019 Sb.
 465/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 473/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 476/0 Novela z. o státním zastupitelství Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 494/0 Novela z. o pedagogických pracovnících Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 518/0 Novela z. o dani z nemovitých věcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 549/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 551/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 590/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 44/2020 Sb.
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 651/0 Novela z. - energetický zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení

1 2 3 4ISP (příhlásit)