Sněmovní tisk 465/0
Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t046500.pdf (Dokument PDF, 290 KB)t046500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0465a0.pdf (Dokument PDF, 243 KB)t0465a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)

Rozesláno poslancům

24. dubna 2019 v 14:58
ISP (příhlásit)