Sněmovní tisky
Mgr. Petr Gazdík - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 72 tisků. (3. strana, celkem stran: 4)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 661/0 Novela z. - energetický zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 675/0 Novela z. o zřízení ministerstev Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 680/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 681/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 730/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 739/0 Novela z. o dani z nemovitých věcí Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 740/0 Novela z. - daňový řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 741/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 742/0 Novela z. - živnostenský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 743/0 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os. Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 745/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 746/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 747/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 783/0 Novela z. o evidenci tržeb - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 797/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 837/0 Novela z. o řízení motorových vozidel - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 191/2021 Sb.
 852/0 Novela z. o státní sociální podpoře Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 853/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 854/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 883/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení

1 2 3 4ISP (příhlásit)